Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

8 April – Door Baca’s Vallei

Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Efeze 6:18

Indien wij niet gedurig „bidden in de geest” zullen onze leden, om zo te spreken, inéén krimpen en geraakt onze wapenrusting in verval. De landheren van ouds oefenden zich elke dag in hun volle wapenrusting, omdat zij het anders moeilijk konden dragen en met geen vaardigheid daarvan gebruik konden maken. Zo moet de christen- krijgsman door gebed en smekingen zichzelf oefenen tot godzaligheid. Daaraan moet worden toegevoegd: En tot hetzelve wakende. Wakende of wachtende op een antwoord en wachtende op de verschijning des Heeren, meer dan de wachters op de morgen. En dit met alle gedurigheid. Het nooit opgevende en met geen weigering genoegen nemende, smekende de Heere wederom en bij vernieuwing, met Hem worstelende, totdat Hij verschijnt met Zijn bezoek en zegeningen en Zich in het hart verklaart. O, boe houdt dit hemels recept ieder deel van de wapenrusting blank. De wapenrusting op zichzelf, als zijnde uit de hemel, wordt nooit stomp of roestig. Wij wel en wij zijn slordig in het gebruik daarvan. Maar naar ons begrip doen geloof en gebed het helderder glinsteren. Zie bijvoorbeeld hoe het gebed des geloofs de gordel der waarheid polijst en ze doet blinken en schitteren. Hoe het de borstplaat polijst en nauw rondom het lichaam doet sluiten! Hoe het de helm doet blinken in de zon en haar kostelijke veren doet golven in haar natuurlijke luister! Hoe het elk spoor van de vurige pijlen, die het schild heeft opgevangen, wegneemt en een geschiktheid geeft tegen nieuwe aanslagen. Ook hoe het het zwaard des Geestes scherpt, het helderder doet blinken en de arm kracht geeft om het met vernieuwde kracht en moed te hanteren. O, dit is het geheim van de rechte overwinning! Alles is en moet wel zijn, wanneer wij in een biddende, mediterende en wakende staat verkeren, en alles is verkeerd, als men van dit hemels recept geen gebruik maakt en het veronachtzaamt. Wanneer wij de handen slap laten hangen en ook de knieën krachteloos worden; ja het gebed als dood en bewegenloos in ons is. Laat er in de ziel een blijvende geest des gebeds zijn, en de overwinning is zeker. De duivel heeft weinig kracht tegen de ziel, die een bijblijvende geest des gebeds heeft en wakende is met alle gedurigheid. Maar zonder deze geest des gebeds zijn wij ten prooi aan al zijn verzoekingen en kunnen wij ons niet bedienen, noch dragen of gebruik maken van de enige wapenrusting tegen hem.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN