Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

5 Juli – Door Baca’s Vallei

In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren vlieten uit het heiligdom. Ezechiël 47:12

Er is altijd iets nieuws in de dingen van God. Hier is een gedeelte uit het Woord van God, dat wij misschien herhaaldelijk gelezen hebben, zonder dat wij er iets opmerkelijks in vonden; doch ongedacht en onverwacht kwam er een gezegende lichtstraal over en wij zagen er in wat wij er voorheen nooit in gezien hadden; iets buitengewoon zoet en dierbaar. Het is nu alles nieuw, het wordt als nieuw ontvangen, als nieuw gevoeld, als nieuw geproefd en gesmaakt. Het komt ons voor alsof wij tevoren nooit iets in dit gedeelte zagen. Zo wedervaart het ons ook in het gebed en in het horen. Gij kunt misschien maanden aaneen in een ellendige, benauwde toestand voor uw ziel geleefd hebben, zodat gij nauwelijks iets van het leven Gods in u bespeuren kon. Maar onder het gepredikte Woord behaagde het God een woordje met warmte, leven en gevoel in uw ziel te doen afdruipen. O, wat is dit nieuw! Het is zó nieuw, alsof wij het nooit tevoren gehoord hadden. Het schijnt alsof onze ogen nu eerst geopend werden om nieuwe dingen te horen. Zo vervult de Heere die dierbare belofte: „Hij, Die op de troon zit, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw”. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN