Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

10 Juli – Door Baca’s Vallei

Ik ben de Wijnstok en gij de ranken. Die in Mij blijft, en Ik in Hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. Johannes 15:5

Zonder vereniging met Christus hebben wij geen geestelijk bestaan; en wij mogen met vrijmoedigheid zeggen, dat wij net zomin kunnen delen in de Geest van God, buiten Christus, als de tak van een boom een onafhankelijk bestaan hebben kan buiten de stam, waarin zij groeit. Maar gij moet ook in dit zinnebeeld van de wijnstok met de ranken opmerken, hoe de vruchtbaarheid van de rank afhangt van haar vereniging met de wijnstok. Alle leven, dat er in de rank is, vloeit haar toe uit de stam; wat kracht zij ook bezit, het komt haar toe uit de vereniging met de stam; haar bladerdos, haar vrucht, het komt alles daaruit voort. En dit geldt evenzeer voor de grote als voor de kleine takken. Van de dikste tak van de boom tot het tederste twijgje toe zijn zij alle verenigd met de stam en worden daaruit gevoed. Zo is het ook in de genade. Niet alleen vloeit ons bestaan, als zonen en dochteren van de Heere, de Almachtige, uit onze vereniging met Christus, maar ook ons welwezen. Derhalve vloeit al onze kennis van hemelse verborgenheden, al ons geloof, al onze hoop en al onze liefde, in één woord, al onze genade, zij het veel of weinig, zij het dat van een zuigeling, van een kind, van een jongeling of vader, uit een personele, geestelijke en bevindelijke vereniging met de Heere Jezus; want al wat wij zijn, zijn wij in Hem, en wij bezitten niets dan uit kracht van vereniging met Hem.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN