Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

5 Maart

Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeente zegt. Openbaringen 2:29

Deze woorden zijn niet alleen tot de Kerk gericht, maar tot een ieder tot wie het Woord komt en aan wie een oor is gegeven om te horen en te ontvangen. Zo wordt elke boodschap aan de Kerk een boodschap aan ieder van ons in het bijzonder. Als wij een geestelijk besneden oor hebben, als wij bereid zijn te luisteren naar de stem van de Heere, spreekt Hij in elke boodschap even persoonlijk en even duidelijk tot ons, als tot elke gemeente in het bijzonder. Het is werkelijk een onuitsprekelijke zegen om een oor te hebben gekregen, opdat wij in nederigheid, eenvoud en godsdienstige oprechtheid mogen ontvangen wat de Heere spreekt in het Woord van Zijn genade. Door Zijn Woord klopt Hij aan de deur van ons hart; en wat een zegen heeft Hij uitgesproken over hem die Zijn stem hoort en open doet als hij het kloppen hoort. Evenals de liefhebbende vrouw de deur van haar huis opent als zij het kloppen van haar man hoort: ‘Ziet, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden en hij met Mij.’ (Openb. 3:20).

Hij zal noch wank’len, noch bezwijken,
die op de Heer vertrouwt
en op zijn goedheid bouwt.
Hij zal, als Sions berg, nooit wijken,
wiens grondslag door geen aards vermogen
ooit wordt bewogen.

Gelijk ’t gebergt’, dat hoog gerezen
om Salem ligt gespreid,
zo is in eeuwigheid
de Heer rondom hen, die Hem vrezen;
rondom Zijn volk, ’t welk Hij wil hoeden
voor tegenspoeden.

Ps. 125:1 en 2

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN