Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

12 Januari

Ik ben de deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Johannes 10:9

Er is voor een goede weide gezorgd. Een liefelijke en gezonde weide is het inderdaad, wanneer wij letten op ’s Heeren zorgende handelingen met ons gedurende een lange reeks van jaren. Het zien van de zorgende hand van de Heere maakt de meest gewone tijdelijke gunstbewijzen zoet. Elk grasscheutje, elk hooisprankje, dat wij kunnen geloven komt uit de zorgende hand van de goede Herder, en wordt daardoor dubbel zoet. Maar o, wat voor een weide in de genade heeft God niet voor zijn hongerige schapen bereid! Zie op de beloften en uitspraken, de heilige waarheden en hemelse vertroostingen in het Woord van de Waarheid verspreid. Maar van alle geestelijk voedsel voor de kudde bestemd, is het voornaamste het vlees en bloed van de Heere Jezus. Dit is Zijn Eigen, Goddelijke uitspraak: “Want Mijn vlees is waarlijk spijs, en Mijn bloed is waarlijk drank.” (Joh. 6:55). En elke gemeenschap van genade voor de ziel uit de volheid van Christus; elke belofte met Goddelijke kracht aan het hart gegeven; elke waarheid wat druipt van hemelse geur; elke tijd van bemoediging; in één woord, elk deel van Gods Woord, dat de ziel kan eten en waarmee zij zich kan voeden, is geestelijk voedsel. Dit kende ook de Profeet, toen hij zei: „Als Uw Woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, en Uw Woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten; want ik ben naar Uw Naam genoemd, o Heere, God der heirscharen!” (Jeremia 15:16).

De God des heils wil mij ten redder wezen,
’k heb geen gebrek en geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht in liefelijke weiden
Aan d’oevers van zeer stille waat’ren leiden.
Hij sterkt mijn ziel, richt om zijn naam mijn treden
in ’t effen spoor van zijn gerechtigheden.

Ps. 23:1

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN