Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

2 Januari

Richt u merktekenen op, stelt u spitse pilaren, zet uw hart op de baan, op de weg, die gij gewandeld hebt. Jeremia 31:21

Op de weg, die achter ons ligt, is dikwijls een gezegende aanmoediging voor de toekomst; zo wij reizigers zijn op de weg naar Sion, dan zullen wij ook onze verschillende merktekenen hebben. Een zichtbare roeping, of een kennelijke uitredding, of een genadige openbaring van Christus; hier een ontvangen belofte, daar een kennelijke gebedsverhoring; een bijzondere zegen onder de prediking des Woords; een zachte en onverwachte verzekering van belangstelling in het bloed van het Lam; een doorbreken van Goddelijk licht, wanneer wij wandelen in grote duisternis; een zoete teug van vertroosting in een tijd van zorg en kommer; een zich nederleggen van winden en golven binnenin, en buiten ons door de woorden: „Ik ben het, vreest niet”. — Het kunnen oprichten van zulke merktekenen is allergezegendst, daar het een bewijs is, dat wij op de goede weg zijn. En indien velen, die werkelijk God vrezen, zulke zichtbare merktekenen niet kunnen oprichten, toch zijn zij niet zonder, en hun getuigenissen zijn even zeker, zo niet even voldoende. De vreze Gods in een helder geweten, de Geest der genade en des gebeds in hun harten, hun aansluiting aan het volk Gods in warme toegenegenheid, hun liefde voor de Waarheid in haar zuiverheid en kracht, hun ernstig verlangen, hun ontluikende hoop, hun angstige vreze, hun eerlijkheid en eenvoudigheid, die hen jaloers maakt op zichzelf, uit vrees dat zij zich bedriegen of misleiden, hun afscheiding van de wereld, hun nederigheid, hun zachtmoedigheid, hun gerustheid en hun algemene bekommering, die vaak luidere uitingen en hogere eisen beschamen — deze en dergelijke bewijzen kenmerken velen als kinderen Gods; die hun aanspraak op zulk een voorrecht en zulk een zegen niet duidelijk openbaren. Maar hetzij de merktekenen hoog of laag zijn, glanzig in het zonnelicht, of donker in de schemering, de jonkvrouwe Israels wordt steeds opgewekt, „om zich op te richten” en „ook haar hart te zetten op de baan, op de weg, die zij gewandeld heeft.”

Gedenk aan ’t woord, gesproken tot Uw knecht, enz.

Ps. 119:25

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

10 Meest Bekeken Artikelen

Steun © jcphilpot.nl