Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

6 Maart

Want Gij hebt mijn ziel gered van de dood. Psalm 56:14

U kunt net als David gered zijn van de dood, en toch geen volledige zekerheid hebben van uw verlossing. Ik hoop dat God uw ziel heeft opgewekt tot een godvruchtig leven. Hij kan Zijn genade aan uw hart hebben meegedeeld, en toch kunt u twijfelen en vrezen of het een wezenlijk werk van genade aan uw ziel was. Niet elk kind van God, dat door wederbarende genade van de dood is gered, kan de woorden met die zekerheid die hier wordt uitgedrukt, herhalen: ‘Gij hebt mijn ziel gered van de dood.’ Maar ik zal u laten zien wanneer hij dit wel zal kunnen. Wanneer het God behaagt hem te zegenen met een gewaarwording van Zijn vergevende liefde; wanneer Jezus aan zijn hart is ontdekt en met kracht aan zijn ziel is geopenbaard. Wanneer het bloed der besprenging zijn geweten heeft gereinigd van schuld, onreinheid en van dode werken, om de levende God te dienen. Wanneer de Geest der aanneming is geschonken en hij in staat is te roepen: ‘Abba, Vader’, wanneer hij door het getuigenis van de Heilige Geest in zijn ziel duidelijk zijn aanspraak op de hemelse woningen kan aflezen, dat hij een kind van God is. Wanneer hij de aanwezigheid van God ervaart en een zoete uitstorting van liefde en genegenheid naar zijn hemelse Vader. Bij zulke gelukkige gelegenheden als deze kan hij in het volle vertrouwen van het geloof zeggen: ‘Gij hebt mijn ziel gered van de dood.’

Door al Uw deugden aangespoord,
Hebt Gij Uw woord
En trouw verheven.
Gij hebt mijn ziel, op haar gebed,
Verhoord, gered,
Haar kracht gegeven.
Al ’s aardrijks vorsten zullen, HEER,
Uw lof en eer
Alom doen ho – ren;
Wanneer de rede van Uw mond,
Op ’t wereldrond,
Hun klinkt in d’ oren.

Ps. 138:2

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN