Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

22 Mei

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Johannes 5:4

Indien wij gezaligd zullen worden, zal het geloof de zege behalen; wij moeten een geloof hebben, dat over dood en hel zal triomferen en een heerlijke overwinning behalen over vijanden binnen en buiten ons en over helse vijanden. Ziedaar de toestand, waarin de zaak staat: wij moeten óf overwinnen, óf overwonnen worden; wij moeten zegevieren en met een onverwelkelijke kroon van heerlijkheid gekroond worden, of in de worsteling bezwijken, overwonnen door de zonde en de Satan. Maar van Gods volk zal niemand in de strijd verslagen worden; en toch schijnen zij dikwijls ternauwernood te ontsnappen; toch zal het geloof vroeger of later de overwinning behalen, want Jezus is het, die voor hen strijdt. Hij zal het geloof, zijn eigen gave, met eeuwige heerlijkheid kronen. Hij zal niet toelaten, dat de zijnen bezwijken in de goede strijd des geloofs, want Hij zal elke zwakke arm kracht, elke zwakke knie sterkte geven, en Hij zal hen meer dan overwinnaars maken. Wanneer dus God de Heilige Geest door zijn levendmakende kracht in de ziel wil werken, geeft Hij het geloof meer en meer kracht, om in de eniggeboren Zoon van God te geloven, meer voortdurende zegen uit zijn volheid te ontvangen, ernstiger met God te worstelen, om een geestelijke zegen, standvastiger te staan in de strijd tegen elke vijand, met meer volharding de goede strijd des geloofs te strijden, en nooit kwartier te vragen, vóórdat dit geloof zijn glorierijk doel heeft bereikt, hetwelk is Jezus te zien, zoals Hij is in zijn eeuwig koninkrijk.

Des Heeren engel schaart
een onverwinb’re hemelwacht
rondom hem die Gods wil betracht:
dus is hij wel bewaard.
Komt, smaakt nu en beschouwt
de goedheid van d’ Alzegenaar!
Welzalig wij, die in gevaar
alleen op Hem betrouwt!

Ps. 34:4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN