Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden; en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. Jesaja 40:4

Indien zich op uw weg hemelwaarts nooit een vallei heeft voorgedaan, nooit een berg of heuvel voor u is opgerezen; indien gij door dit donkere woud en door de ruwe plaatsen nooit met een rollende steen en menige doornige distels hebt te doen gehad, dan hebt ge blijkbaar nooit het pad der heiligen Gods betreden, noch ook een bijzondere hulp uit het heiligdom benodigd, of enige bijzondere kracht behoefd tot uw hulp en uitredding. Maar indien gij in dit door God toegewezen pad diepe valleien en diepe verdrukkingen hebt ontmoet, die gij niet kon effenen; kromme dingen, die gij niet recht, en hobbelachtige plaatsen, die gij niet tot een vallei kon maken, dan waart gij genoodzaakt uit kracht van de noodzakelijkheid naar hulp van boven om te zien. Deze verbijsterende omstandigheden waren juist de middelen, die u geschikt maakten voor het Evangelie, die juist de gemoedsgestalte in u verwekten, waaraan de zaligheid kon worden toegepast, die de rechte gestalten der ziel teweegbrachten, voor welke de openbaring der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus geheel gepast was. Zodat, indien gij voor dit ogenblik deze beproevingen met geestelijke ogen kon bespieden, gij zou zien, dat deze alle door de oneindige wijsheid en eeuwige liefde gesteld en bepaald waren voor de welstand uwer ziel, en gij dan liever God danken zou, dat uw weg, zowel in de voorzienigheid als in de genade, zo beschikt werd, dat gij nu een vallei, dan een berg, dan iets kroms en dan een doorn hebt mogen ontmoeten. En zelfs ten opzichte van de tegenwoordige bevinding uwer ziel zou gij zien, dat deze zelfde moeilijkheden in de weg u vele boodschappen hebben doen brengen aan de troon der genade, en dat deze alle u als met luide stem hebben toegeroepen, om de Heere te vragen, of Hij Zich in liefde aan uw hart wilde openbaren. Wij allen zien uit naar gemak en beminnen een effen pad. Wij zouden gaarne ten hemel willen gaan in een draagstoel en alles genieten, wat de aarde biedt en ons hart begeert, en dan sterven zonder benauwing van lichaam of ziel, en zo veilig thuis komen in de hemel. Maar dit is Gods weg niet. Het Woord der waarheid, het lijden van Christus, de algemene bevinding der heiligen, getuigen tegen een weg van vleselijk gemak; zij alle getuigen van een weg der beproevingen. Zij alle roepen als met verenigde stem uit: „Wijd is de poort en breed is de weg, die ten verderve leidt”. En dit is de weg van gemak en voorspoed, die de zotten bederft, Spreuken 1:32. Maar eng is de poort en nauw is de weg, die ten leven leidt, en dit is het pad van lijden en smart.

Bijbels Dagboek: Door Baca's Vallei

 

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN