Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

7 November – Een Hoog Vertrek

En de Heere zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die U zoeken. Psalm 9:10-11

Hoe moet men zoeken? U bidt, u zucht, u roept, u steunt, u zoekt in de Heilige Schrift, u luistert naar het Woord. Uw arme hart schreeuwt soms naar de Heere zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen (Ps. 42). U roept om een zoete openbaring van Jezus’ bloed aan uw geweten. Soms twijfelt u, soms bent u bang; soms hebt u hoop, soms bent u wanhopig; soms bent u opgewekt, soms terneergeslagen; soms voelt u dat u een kind van God bent, soms gelooft u dat u een kind van de duivel bent. En toch gaat u verder. U kunt niet voldaan rusten, zoals duizenden doen, met een naam om te leven, met vormelijke vroomheid, met de buitenkant van godsdienst. Iets levendigs, iets innerlijks, iets bevindelijks, iets verlossends, in uw hart en geweten geopenbaard door de Heilige Geest, u weet dat dit het wezen van levende godvruchtigheid is. En als u dit niet heeft, beseft u niets te hebben. U kunt niet leven met iets dat minder is dan dit. U kunt niet op uiterlijke beginselvastheid rusten. U kunt niet door uw eigen sterkte geloven. U kunt uw hoofd niet volstoppen met orthodoxe leerstellingen en rusten in een schriftuurlijke geloofsbelijdenis. Als u Jezus niet in uw hart en in uw armen heeft, heeft u niets, beseft u niets te hebben. En dit stelt uw geest vaak op de proef. U krijgt geen heerlijke aanblik van Jezus, kunt Hem niet met zachte liefde en kracht in uw hart voelen komen. Hij zal niet spreken. Hij zal geen vrede fluisteren. Hij zal u niet zeggen dat u de Zijne bent. Hij zal uw wonden niet verbinden. Hij zal Zich niet openbaren in de openbaringen van Zijn barmhartigheid. Dit stelt u op de proef. Het is goed dat dit gebeurt. Want het wekt uw verlangen naar goddelijke dingen op. Dit doet u hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Dit maakt u moe en daarom wilt u rusten. Dit verwart u en daarom hebt u troost nodig. Dit verbijstert u en daarom snakt u naar een goddelijke oplossing voor uw moeilijkheden. Dit maakt u leeg, en daarom verlangt u ernaar goddelijk te worden vervuld.

Lezen: 2 Kronieken 15

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN