Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

14 Juli – Bevinding

Gaat in door de enge poort. Mattheüs 7:13

Er moet een bepaalde norm zijn gesteld voor een goddelijk werk aan de ziel, want hoe kunnen we anders de kinderen van God onderscheiden van de kinderen van de duivel? Hoe kunnen we de kenmerken van de genade ontdekken in de levende Kerk, en aangeven, zowel om hen aan te moedigen en te onderrichten, als om anderen te waarschuwen of te overtuigen, wat de ware kentekenen van goddelijk onderricht zijn? Onze gezegende Heere zegt bijvoorbeeld: ‘Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien’ (Joh. 3:3); ‘Indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan’ (Luk. 3:3); ‘Indien gij niet gelooft, dat Ik Die ben, gij zult in uw zonden sterven’ (Joh. 8:24); ‘Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden’ (Matth. 16:16). Is dat geen norm, gesteld door onze gezegende Heere, voor de nieuwe geboorte, het berouw en het geloof? ‘Strijdt om in te gaan door de enge poort: want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die dezelve vinden’ (Luk. 13:24; Matth. 7:14). Is dit geen norm? ‘Die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig’ (Matth. 10:3 8). Is dit geen norm? ‘Gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen.

En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige’ (2 Kor. 6:17-18). Is dit geen norm? Tedere boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend: alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen’ (Matth. 3:10). Is dit dan geen norm? En dus zien we dat er wel een norm in het Woord Gods is gesteld. Alleen wordt niet vermeld dat men zich zo veel weken aan de wet moet houden, dat men moet afzakken naar dood, hel en wanhoop alvorens de verlossing komt; dat het geloof op een bepaalde manier tot u moet komen en op een bepaald moment. Het Woord Gods maakt niet alle christelijke ervaring vlak en recht, of schaaft en draait ieder onderdeel ervan precies op maat om ervoor te zorgen dat het geheel zo precies past en zo goed werkt als een zuiger van een locomotief of de kleppen van een stoommachine. Dus, ofschoon het Woord Gods een norm aangeeft, en bovendien een erg ware, nauwkeurige en lastige, staat er niet die starre, precieze en ijzeren norm in aangegeven die sommigen geneigd zijn toe te passen. Zij brengen alles in verband met en meten alles af aan hun eigen ervaring, en hakken iedereen aan stukken die het niet precies met hen eens is.

Lezen: Mattheüs 7:1-14

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN