Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

15 Juli – Bevinding

Ik schep de vrucht der lippen. Jesaja57:19

Het is even noodzakelijk dat de Heere de vrucht van de lippen schept om ze te uiten, als dat de Heere de vrucht van het hart schept om ze te ervaren. We hebben bijvoorbeeld soms geestelijke gevoelens die in ons gemoed opwellen, gisten en werken, maar we kunnen ze niet uiten. Ze zijn soms te diep om uitgedrukt te worden, ‘onuitsprekelijke zuchtingen’ (Rom. 8:26), zoals de apostel zegt. Veel van Gods kinderen kunnen niet uitdrukken wat ze ervaren; ze hebben een heldere ervaring, maar spreken verward; ze weten wat bevindelijke waarheid en goddelijk onderwijs zijn, maar kunnen de ene niet verdedigen, noch het andere verklaren. De Heere moet derhalve niet alleen de geestelijke gevoelens scheppen, maar ook de geestelijke uitdrukkingen, opdat uit het hart, door de mond, de vrucht mag komen tot Zijn eer en lof.

De eerste gewaarwording die God gewoonlijk in de ziel schept, is een gevoel van haar eigen schuld, verderf en ellende; en de eerste vrucht van de lippen die Hij schept, voortkomend uit en overeenstemmend met deze geestelijke gewaarwording, is biechten.‘Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen’ (Spr. 28: 13). ‘Indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid’ (1 Joh. 1:9). Maar van alles wat vernederend is, is de biecht wel het vernederendst. Dat geldt vooral voor de mens. We beseffen vaak dat we ongelijk hebben, maar we kunnen het niet bekennen. In ons hart is die ellendige trots en zelfrechtvaardiging vaak werkzaam, zodat iemand absoluut zijn fouten niet tegenover een medemens wil toegeven, terwijl zijn geweten hem aldoor veroordeelt. En dit is ook zo in geestelijk opzicht. Het is erg moeilijk om voor het aangezicht van God met een bekentenis te komen. De bekentenis moet als het ware uit ons worden geperst, uit ons hart geperst door zware lasten die op het geweten worden gelegd. Een eerlijke, van de hemel geleerde ziel weet dat het geen zin heeft God te misleiden met een schijnheilige biecht, dat door de ongerechtigheid te biechten met de mond en haar te koesteren in de borst, alleen maar nóg een zonde wordt begaan.

Lezen: Jesaja 57

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN