Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

6 November – Een Hoog Vertrek

En de Heere zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen,zullen op U vertrouwen, omdat Gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die U zoeken. Psalm 9:10-11

Is het met goddelijke kracht in uw geweten bewerkstelligd, dat u Jezus wilt kennen en de kracht van Zijn opstanding; dat u ernaar verlangt Zijn verzoenende bloed te ervaren dat op uw geweten wordt gesprenkeld; dat u ernaar hunkert Zijn oneindige liefde te ervaren die in uw hart wordt uitgestort; dat u de gemeenschap van Zijn lijden wilt kennen, en door de Heilige Geest tot plechtige vereniging met een diepbedroefde Heere geleid wilt worden? Wilt u weten of uw naam in het boek des levens staat? Of de Heilige Geest echt met een genadewerk aan uw geweten is begonnen? Of u zich werkelijk op het smalle pad bevindt dat naar het eeuwige leven leidt? Vervult dit uw ziel wel eens met hevige ongerustheid, zodat het u meer aan het hart gaat dan enige wereldse zorg of enig aards ding? Als dit zo is, bent u zodanig op zoek dat u wellicht iets zult vinden; en u weet wat u wilt. U wilt kracht, u wilt barmhartigheid, u wilt de zegen die rijk maakt, u wilt het getuigenis Gods en de zoete vertroostingen van de Heilige Geest in uw ziel. Als u dit niet wilt, is uw hele belijdenis een leugen. Maar als u het wel wilt, heeft de Heilige Geest u ook geleerd waar u het kunt vinden. U bent van het schepsel afgebracht, ontdaan van uw eigen gerechtigheid, verzwakt wat betreft uw eigen kracht, uw kwade hart is blootgelegd, u hebt de last der zonde in een schuldig geweten gevoeld, en echte onrust gekend, en soms geestelijke nood. U hebt de weg van verlossing door de Zoon van God gezien. U gelooft dat Hij ‘de weg, de waarheid en het leven’ is; en u gelooft dat geen ander dan Hij, in Zijn heerlijke openbaringen, uw hulpeloze ziel goed kan doen.

Lezen: Psalm 90

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN