Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

11 Juli – De Paden Des Rechts

Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts. Spreuken 8:20

Jezus doet Zijn volk wandelen op de weg der gerechtigheid, door hen eerst door de onderwijzing van de Geest tot kennis van de geestelijkheid en de eisen van Zijn heilige, nauwgezette en veroordelende wet te leiden. Maar deze gerechtigheid zal nooit door het schepsel uitgewerkt kunnen worden. Niets minder dan een volmaakte, onverbreekbare gehoorzaamheid kan aan haar eisen voldoen. En daarom leidt de Wijsheid ook in de weg der gerechtigheid, door de ziel te brengen tot de bevindelijke kennis van Hem, Die de gehoorzaamheid van de wet vervuld heeft; Die een volmaakte gerechtigheid heeft aangebracht. En zoals Hij, en Hij alleen, de ziel stap voor stap kan leiden tot de lengte en de breedte en de diepte en de hoogte van de wet, zo kan Hij, en Hij alleen, die ziel leiden tot de lengte en de breedte en de diepte en de hoogte van Zijn eigen heerlijke gerechtigheid, want Hij zegt: ‘Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid.’ En hoe doet Hij dat? Hoe leidt hij dan de ziel? Door een verborgen licht in de ziel te schenken, opdat zij zou zien, wat het Woord van God geopenbaard heeft, en door een verborgen kracht in het hart te storten, waardoor het geloof in staat gesteld wordt om datgene wat God bekend gemaakt heeft, aan te nemen, vast te houden en daarop te vertrouwen.

Lezen: Job 33:14-33

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN