Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

10 Juli – De Paden Des Rechts

Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts. Spreuken 8:20

Het Verbondshoofd van Zijn Kerk komt hier voor als Degene die Zijn volk leidt: ‘Ik doe wandelen’ zoals de Goede Herder, die voor Zijn schapen gaat en hen stap voor stap leidt. Wij kunnen geen enkele stap zonder Hem. Alleen voor zover het Hem behaagt, ons stap voor stap en voet voor voet in de weg van het eeuwige leven te leiden, voor zover zullen wij wijsheid, sterkte of kracht hebben om daarop te wandelen. ‘Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid.’ Deze woorden zijn toepasselijk op Zijn gezegend werk in de ziel, waardoor Hij aan ieder, die het Hem behaagt levend te maken tot een eeuwig leven, doet ‘wandelen in de weg der gerechtigheid.’ Laten we beginnen, waar Zijn werk in de ziel begint. Want ook bij het eerste begin van Zijn werk aan het hart, is het nadrukkelijk de waarheid dat Hij doet wandelen op de weg der gerechtigheid. En hoe doet hij hen in het begin op de weg der gerechtigheid wandelen? Door de rechtvaardigheid van Gods heilige wet open te leggen en zo de ziel in de wet in te leiden. Dit werk in de ziel gaat echter niet in alle gevallen tot dezelfde diepte van overtuiging. Het gaat niet altijd met dezelfde verschrikkingen gepaard. Ook wordt de ziel tijdens de toepassing van deze rechtvaardige wet aan het geweten niet altijd in dezelfde diepte van angst en droefheid gedompeld. Wij kunnen daarvoor geen vastgesteld maat afmeten. Wij mogen niet zeggen dat de overtuigingen zo diep moeten gaan of dat zij zo lang moeten duren. Maar wij kunnen er dit van zeggen: zij moeten zo diep gaan, dat zij tot de grond toe vernederen, en zij moeten zo lang duren, dat het werk van de overtuiging op een volmaakte wijze plaatsgevonden heeft. Maar hoe diep en hoe lang, moeten wij aan de onfeilbare wijsheid van God overlaten.

Lezen: Spreuken 8:1-21

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN