Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

8 November – Een Hoog Vertrek

En de Heere zal een Hoog Vertrek zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, Heere,niet hebt verlaten degenen die U zoeken. Psalm 9:10-11

Er wordt gezegd ter vertroosting van degenen die de Heere zoeken – degenen die echt hun hart voor Hem uitstorten – die Hem op hun bed zoeken — die hem op de verschillende uren van de dag zoeken—die Hem met een eerlijk hart zoeken—die echt naar Hem hongeren en dorsten om wie Hij in Zichzelf is – dit wordt u ter vertroosting gezegd: ‘Gij, Heere’ – David doet een plechtig beroep op God Zelf – ‘Gij, Heere, hebt niet verlaten degenen, die U zoeken ’. Ze vrezen vaak dat U hen hebt verlaten. Ze twij felen en beven vaak of U ooit zult verschijnen. Maar Gij, Heere, hebt hen niet verlaten. Ervaart u dit vaak zo? Wordt u soms niet een beetje aangemoedigd? Hoort u soms niet uw ervaring in het Woord beschreven? Wordt u niet soms enigszins verruimd in gebed? Komt er niet soms een tekst in uw hart die uw ziel als het ware onthaalt op honing en honingzeem? Wordt er geen zoet gevoel in uw hart opgewekt, waardoor u gelooft dat God echt in uw ziel werkt? Welnu, de Heere verlaat Zijn kinderen nooit. Hij zegt: ‘Ik, de Heere, behoede dien, alle ogenblik zal Ik hem bevochtigen; opdat de vijand hem niet bezoeke, zal Ik hem bewaren nacht en dag’ (Jes. 27:3). O, die verborgen bevochtigingen van God aan de ziel! O, die heerlijke leiding van de gezegende Geest in het hart! Hoe wekt Hij de ziel tot leven als zij dood is! Hoe gaat zij open als zij gesloten was! Hoe verruimt Hij haar als zij was vernauwd! Hoe trekt Hij haar aan met de koorden van liefde! Hoe legt Hij af en toe de eeuwige armen onder de verzwakte, wankelende geest! Hij ‘heeft niet verlaten degenen, die Hem zoeken.’ Er kunnen lange perioden van duisternis voorkomen. We bidden en krijgen geen antwoord. We roepen uit, maar de Heere geeft geen teken. We vrezen dat Hij ons misschien nooit zal horen. Maar toch zullen we er ten slotte achterkomen dat de Heere degenen die Hem zoeken, niet heeft verlaten. Nee, geen enkel ogenblik! Er verschijnt iets aan ons, maar we kunnen het niet duidelijk onderscheiden; we ontvangen steun, maar voelen het wellicht niet goed; het geweten wordt onderzocht, maar we zijn ons er niet volledig van bewust; onze voeten worden heimelijk geleid, maar we merken het misschien niet duidelijk.

Lezen: Psalm 71:12-24

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN