Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

6 Mei – Door Baca’s Vallei

Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb; maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen vóór is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Filippenzen 3:13, 14

Het geloof, dat zich tevreden stelt zonder een geloven in, de hand te kunnen leggen op en te rusten in het volbrachte werk van de Zoon van God, zal niet zijn het werk des geloofs, dat God zal erkennen en met Zijn goedkeuring zal bekronen. De liefde, die nooit arbeidt voor een ingang in de verborgenheden van Zijn stervende liefde, zal bevonden worden een liefde te zijn, die meer de lip en tong beheerst, dan wel hart en leven. En de hoop, die haar anker laat vallen buiten het volbrachte werk van de Zoon van God, zal slechts een breekbare kabel blijken te zijn, of een doorroest stuk ijzer, dat het in de eerstkomende zware storm begeven zal. Rust niet in de kennis van enige leerstellingen of in de letter der waarheid. Stel u niet tevreden met enige voorkomende gedachten en gemoedsaandoeningen, noch met enige voorbijgaande overtuigingen of vluchtige begeerten. Sta er naar de gezegende verborgenheden van het Evangelie als het voedsel uwer ziel te leren kennen. Jaag er naar de Zoon van God te leren kennen, niet alleen als de Gekruisigde, niet slechts als bloed zwetende in de hof van Gethsémané en worstelende met de dood aan het kruis; maar zoek Hem te leren kennen als de verhoogde Godmens en Middelaar aan de rechterhand des Vaders, altijd tussentredende, volkomen in staat om te verlossen allen, die door Hem tot God gaan. Zoek Hem te genieten als uw levengevend Hoofd, in uw ziel, als een lid van Zijn verborgen lichaam, invloeiende met wat de psalmist noemt „de dauw Zijner jeugd”, dat is met de vruchten van Zijn opstanding, hemelvaart en verheerlijking, en dit door de giften en genaden van de Heilige Geest. Sta er naar om de kracht van het dierbaar Evangelie, dat gij belijdt, te kennen, het meer in uw ziel te mogen genieten, zijn innerlijke waarde in uw handel en wandel, in. uw gesprekken en in uw leven te openbaren.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN