Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

5 Januari – Door Baca’s Vallei

Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte; om te verschijnen degenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op de weg des vredes. Lucas  1:78, 79

Er is een weg des vredes, en dit is de Heere Jezus Christus „Want Hij is onze Vrede”, en „de Weg”, en daarom de Weg des vredes. Hij heeft vrede gemaakt door het bloed des kruises, Col. 1:20, de vijandschap daaraan gedood hebbende. En komende heeft Hij vrede verkondigd hun, die verre waren, zittende in de duisternis en de schaduw des doods, en die, die nabij waren, Efeze 2:16, 17. De Opgang uit de hoogte, dan opgaande in de ziel, schijnt op de weg des vredes en doet onze voeten daarop treden. Het licht schijnt op de weg, omlijnd met bloed, op de weg der zaligheid krachtens het volmaakte werk: het verzoenend bloed en het verdienstelijk lijden van de Zoon van God. Wanneer dan het licht schijnt op de weg en zij beschouwd wordt als een weg des vredes, een weg van verzoening en vergeving, een weg van leven en blijdschap, een weg van toenadering en aanneming, een weg van genade en heerlijkheid, dan beweegt zich de voet daarheen en gaat er op wandelen. Dit is een vrede, die alle verstand te boven gaat, een vrede, die de wereld niet geven of roven kan, een heilige kalmte, een genadige onderwerping van alle tegenstand. En die kracht, die eenmaal tot de huilende storm en de kokende golven, die hun witte kuiven opstaken, sprak: Vrede, weest stil! brengt dit alles teweeg. Hoe groot is de verandering! Inplaats van in oorlog met God, met Hem in vrede. O, te mogen verstaan en door het oog des geloofs te mogen bespieden, dat de weg van de aarde tot de hemel, zoals hij is geopenbaard in de Persoon en het werk van de Zoon van God, van het begin tot het einde vrede is, en dat zo lang de voet des geloofs zich in die weg beweegt, hij wandelt in een weg des vredes hier en hiernamaals. O, hoe groot is het te kennen, te ontwaren en meer van deze vrede te genieten; de vrede, waarvan de Heere Jezus zeide: „Mijn vrede laat lk u; Mijn vrede geef Ik u! De enige vrede is de vrede in het geloof, vrede door het verzoenend bloed, vrede door te wandelen in een zoete gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ook zijn wij niet onkundig gelaten hoe hij te verkrijgen en te behouden is. „Zijt in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus”, Phil. 4 : 6, 7.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN