Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

30 Juli – Door Baca’s Vallei

Het kermen der nooddruftigen. Psalm 12  : 6

Het onderscheidend kenmerk en de onderscheidende gestalte van een nooddruftige ziel is, dat zij vol noden is. Dag op dag heeft zij er behoefte aan, dat er Goddelijke werkelijkheden aan haar geopenbaard worden, en om te horen de zoete genadestem in haar hart. Namelijk de stem van Gods mond, dat zij een aangenomen kind is en dat zij zich als het ware mag baden in de zoete bekendmaking van de liefde en genade Gods. Zij gelooft, dat in het vervullen van haar behoeften het merg van alle ware godsdienst en levende godzaligheid bestaat. Zo kan zij dus niet tevreden zijn met haar tegenwoordige noodtoestand, om die voor de ware godsdienst te houden. Als zij in twijfel en vrees verkeert, of door zware verzoekingen heen moet worstelen en zij bittere dingen tegen zich schrijven moet, dan kan zij niet zeggen: dit is godsdienst. Doch wat zij nodig heeft, is iets verschillends van wat zij gevoelt, zelfs al heeft zij de gezegende getuigenissen en openbaringen, dat zij één van des Heeren kinderen is, voorheen ontvangen. En ik ben uit zielsbevinding wel degelijk er van overtuigd, dat niets anders dan de toepassing der hemelse zegeningen aan de ziel een mens, die het leven Gods deelachtig is, voldoening schenken kan. Daarom lezen wij van de nooddruftige, dat hij kermt of zucht. „Om de verwoesting der ellendigen; om het kermen der nooddruftigen”. Hij zucht naar God en kermt in het innerlijke van zijn gemoed om de verheffing van het licht van Gods aangezicht; hij zucht onder het gewicht van het ongeloof, onder de last van zijn trouweloosheid, onder de kracht der verzoeking, onder de ellende van zijn hart, onder de vleselijkheid van zijn gemoed, onder de onvruchtbaarheid van zijn leven en van zijn domheid, onverschilligheid, onreinheid en verdorvenheid. Hij zucht tot de Heere onder de last dezer dingen, die als lood op zijn consciëntie liggen. En hij smeekt de Heere, of Hij slechts het licht Zijns aangezichts over hem wil verheffen, of Hij alleenlijk een zoet blijkje in zijn ziel wil doen afdruppen en Hij slechts één woordje tot zijn ziel belieft te spreken. Of Hij verlossing brengen wil en hem stellen wil in het licht, het leven, de vrijheid en de vrede van het heerlijk Evangelie des zaligen Gods.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN