Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

29 Juli – Door Baca’s Vallei

Geliefden, laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 1 Johannes 4:7

De liefde is uit God. Ik kan geen voldoening, ware voldoening vinden, namelijk dat ik een deelgenoot van de Geest en de genade van Christus ben, dan alleen wanneer ik in zekere mate de liefde Gods in mijn hart mag uitgestort vinden. Ik moge hoop, verwachting en bewijzen hebben, hetzij zwakker of sterker, doch ik heb geen zeker, klaar bewijs in mijn eigen ziel, dat ik de Geest en de genade van Christus daarin heb, tenzij ik de liefde Gods mag ontwaren; want tenzij de liefde inkomt, is er vrees, en die heeft pijn. En als wij vrees hebben, die pijn met zich voert, kunnen wij niet volmaakt zijn in de liefde. Gij hebt geen klare bewustheid in uw gemoed, dat God u liefheeft met een eeuwigdurende liefde, en evenmin een helder getuigenis, dat de Geest van God uw lichaam tot Zijn tempel maakt, tenzij de liefde Gods in uw ziel komt. Doch wanneer de kronende genade der liefde Gods bevindelijk wordt ontwaard en genoten door de uitstorting daarvan in het hart met de mededeling van de Geest der aanneming om te roepen: „Abba, Vader!” dan is dit een doorslaggevend bewijs, dat gij de ware geest bezit. Want het is een geest van kracht en van liefde en van een gezond verstand. En waar dit gevonden wordt, daar is ook een geest van liefde en genegenheid tot al het volk van God.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN