Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

27 Juli – Door Baca’s Vallei

De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof, en werden dagelijks overvloediger in het getal. Handelingen 16:5

O, wat is het een onschatbare genade voor een mens, de waarheid door Goddelijke onderwijzing en door een Goddelijk getuigenis voor zichzelf te kennen; haar door een genadige invloed en hemelse kracht te hebben toegepast gekregen aan zijn hart en voor zichzelf te kennen wat de zaligheid is, te weten Vanwaar zij komt, en boven alles een zoete overreding te hebben, dat deze zaligheid zijn hart bereikt heeft! Hij zal dan weten waarheen hij moet gaan in de ure van kommer; tot Wie zich te wenden als smart en verdrukking in zijn huis komt, als ziekte of zwakheid zijn tabernakel schudt. Hij zal geen vreemdeling zijn aan de troon der genade, noch van de weldaden van het verbond, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Er zal hem van boven, uit de volheid van Christus, gegeven worden zodanige genade en sterkte, die hem in het uur der beproeving zullen ondersteunen. Het is door deze genadige handelingen met zijn ziel, dat een gelovige bevestigd wordt in het geloof. Ja zelfs de stormen, die hij trotseren moet, zullen hem te vaster Christus doen aangrijpen en des te meer hem in Christus bevestigen. Het is in deze stormen, dat hij meer van zijn eigen zwakheid en meer van Christus’ kracht leert kennen; meer van zijn eigen ellende en meer van de genade van Christus; meer van zijn eigen zondigheid en meer van de overvloedige genade; meer van zijn eigen armoede en meer van Christus’ rijkdommen; meer van zijn eigen helverdiensten en meer van zijn eigen recht op de hemel. Zo wordt hij bevestigd in het geloof, want de gezegende Geest, Die het werk begonnen heeft, gaat voort om het bepaalde doel te bereiken en het beeld van Christus met dieper letteren op zijn hart af te drukken, en hem bevindelijk meer en meer te doen verstaan de waarheid, zo zij in Jezus is.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN