Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

25 Februari

Hij zal de voeten zijner gunstgenoten bewaren. Samuel  2:9

De Heere ziet zijn arme verstrooide pelgrims dwalen door een vallei van tranen, reizen door een woestenij, een pad overal bezet met valstrikken en kuilen. Hoe kunnen zij ontkomen? Wel, de Heere bewaart hun voeten, draagt hen over elke oneffen plaats, gelijk een tedere moeder haar kind; wanneer zij dreigen te vallen, strekt Hij genadig zijn armen onder hen uit, en wanneer zij wankelen en struikelen, en hun voet is op het punt van uit te glijden, dan houdt Hij hen genadig vast en behoedt hen voor vallen. Zo bewaart de Heere de voeten zijner gunstgenoten. Maar gelooft gij niet, dat Hij verschillende wegen heeft voor verschillende voeten? De God der Schepping heeft geen twee bloemen, geen twee bladeren aan een zelfde boom gelijk gemaakt; en zal Hij al zijn volk juist langs dezelfde weg laten gaan? Neen; wij hebben elk onze weg; elk onze hinderpalen, elk onze beproevingen, elk onze bijzondere valstrikken voor onze voeten. En de wijsheid van de alwijze en enig wijze God blijkt daaruit, dat zijn ogen zijn aan alle plaatsen, acht gevende op de voetstappen van elke pelgrim, zijn middelen gevende naar elks bijzondere toestand en behoefte, hen te gemoet tredende als niemand iets voor hen doen kan; zo teder over hen wakende, als waren zijn ogen slechts op één gericht en zorgvuldig de voetstappen gadeslaande van elk, als waren al de krachten der Godheid op die éne verenigd, om hem voor leed te behoeden.

Looft, looft de Heer der legerscharen,
o volken, heft een lofzang aan!
Hij wil ons in het leven sparen,
ons hoeden op de steilste paan,
voor wank’len onze voet bevrijden.
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd
en ons gelouterd door het lijden
gelijk het zilver wordt beproefd.

Ps. 66:4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

10 Meest Bekeken Artikelen

Steun © jcphilpot.nl