Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

25 Februari

Hij zal de voeten zijner gunstgenoten bewaren. Samuel  2:9

De Heere ziet Zijn arme verstrooide pelgrims door dit tranendal trekken, reizend door een onherbergzame wildernis. Zij gaan op een pad dat vol kuilen en valstrikken zit. Hoe kunnen zij daar aan ontkomen? Wel, de Heere beschermt hen bij iedere stap die zij zetten. Hij draagt hen zoals een liefhebbende moeder haar kindje draagt. En wanneer zij het gevaar lopen te vallen, strekt Hij genadig Zijn armen onder hen uit. Wanneer zij struikelen, houdt Hij hen genadig vast en voorkomt dat zij vallen. Zo bewaart de Heere de voeten van Zijn lievelingen. En denkt u niet dat Hij meerdere wegen heeft voor verschillende voeten? De God van de schepping heeft niet één bloem of niet één blad aan dezelfde boom gelijk gemaakt. Zou Hij al Zijn kinderen hetzelfde pad laten volgen? Nee, wij hebben allemaal onze eigen wegen, hindernissen, beproevingen en valkuilen. En de wijsheid van de almachtige en enige God openbaart zich in het feit dat Zijn ogen op alle plaatsen zijn gericht. Hij slaat de voetstappen van al Zijn kinderen afzonderlijk gade. Hij schenkt Zijn middelen overeenkomstig de bijzondere toestand en behoefte van iedere pelgrim. Hij nadert hen wanneer niemand meer iets voor hen kan doen, en waakt even teder over hen alsof Zijn ogen op één iemand zijn gericht. Hij houdt de voetstappen van ieder van hen nauwlettend in de gaten, alsof alle krachten van de Godheid op deze ene persoon zijn gericht om hem uit zijn lijden te verlossen.

Looft, looft de Heer der legerscharen,
o volken, heft een lofzang aan!
Hij wil ons in het leven sparen,
ons hoeden op de steilste paan,
voor wank’len onze voet bevrijden.
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd
en ons gelouterd door het lijden
gelijk het zilver wordt beproefd.

Ps. 66:4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN