Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

24 Februari

Als droevig zijnde, doch altijd blijde. 2 Korinthe 6:10

Ofschoon de Christen in zichzelf treurt, en daartoe de ganse dag reden heeft, toch kan hij altijd blijde zijn, als hij door het geloof de Heere Jezus Christus mag zien; door genade een goede hoop, of enige openbaring van zijn macht, zijn werk, zijn bloed en zijn liefde heeft. Ja, diezelfde droefheid opent een weg tot blijdschap. Er is in het wereldse hart geen plaats voor geestelijke blijdschap, want de Heere geeft blijdschap en smart. Wanneer het hart verzonken is in somberheid en vrees, en twijfelzucht en kommer bezit nemen van de ziel, wanneer huiselijk leed, of smartelijke verliezen, of hachelijke omstandigheden het hart met smart en droefheid vervullen, dan is het ’s Heeren tijd, om blijdschap in de ziel te storten. Naarmate de bezoekingen wassen, wast ook de troost. Smart en blijdschap zijn aan elkander verbonden, als de nacht en de dag, als de zon en de maan, als de hemel en de aarde. Zonder smart kan er geen blijdschap zijn, want de blijdschap is haar tegengif. Indien gij alles hadt, wat uw hart kon begeren, welke plaats zou er dan zijn voor geestelijke blijdschap? Maar als alle bronnen van aardse vreugde opdrogen en er is in de wereld voor u niets meer over dan smart en onrust uw leven lang; wanneer gij bezocht zijt in het lichaam, verarmd, beproefd in uw gezin, benauwd in uw geest, en er is niets dan leed en ellende, — dan is er in uw hart plaats gemaakt, om de zoete vertroostingen van Gods genade te ontvangen.

Ik werd benauwd van alle zijden
en riep de Heer ootmoedig aan.
De Heer verhoorde mij in ’t lijden
en deed mij in de ruimte gaan.
De Heer is bij mij, ’k zal niet vrezen,
de Heer zal mij getrouw behoên.
Daar God mijn schild en hulp wil wezen,
wat zal een nietig mens mij doen?

Ps. 118:3

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

10 Meest Bekeken Artikelen

DONEREN