Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

22 Januari

Ik de Heere behoede die, alle ogenblik zal Ik hem bevochtigen, opdat de vijand hem niet bezoeke, zal Ik hem bewaren nacht en dag. Jesaja 27:3

De Heere Jezus Christus, Die leeft aan Gods rechterhand, moet steeds Zijn overvloedige genade schenken, om uw ziel voor Hem levend te houden. Wanneer dat leven niet onderhouden wordt zonder die voortdurende toevloed van Zijn genade, kunt u niet bidden, of het Woord lezen of horen of bepeinzen met enig gevoel of enige vrucht. U kunt de Heere niet liefhebben en Zijn gezegende wegen; U kunt u aan Zijn rechtvaardige handelingen niet onderwerpen, of de roede horen en Hem, die haar besteld heeft. U kunt de troon naderen, maar uw hart is koud, beneveld en ongevoelig; uw geest bezwijkt onder het gewicht en de last van de beproevingen en moeilijkheden, die u op uw weg ondervindt; ook bent u niet in staat iets te doen, dat uzelf voldoet, of dat u denkt Gode te kunnen voldoen. Door deze smartelijke, maar heilzame lessen doet u de ervaring op, dat u het leven van Christus zowel nodig hebt als de dood van Christus, zowel de opstanding van Christus als de kruisiging van Christus; zowel Christus als een altijd levende, altijd genadige, altijd verheerlijkte Middelaar, Die de volheid van Zijn liefde en kracht in uw ziel uitstort, als u Hem nodig hadt, om aan het kruis ter verlossing te sterven.

Gewis, hoe hoog de nood mag gaan,
God zal zijns vijands kop verslaan;
die haar’ge schedel vellen,
die trots wat heilig is onteert
en, daar hij schuld met schuld vermeert,
zich tegen Hem durft stellen.
De Heer heeft zelf ons toegezeid:
,,’k Zal u door macht en wijs beleid
uit Bazan weer doen komen.
U zullen, als op Mozes’ beê,
wanneer uw pad loopt door de zee,
geen golven overstromen.”

Ps. 68:11

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN