Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

21 Januari

Ziet, wij houden ze gelukzalig, die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid Jobs gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een Ontfermer. Jakobus 5:11

De woorden „verdragen” en „verdraagzaamheid” zijn dezelfde in de oorspronkelijke tekst; en inderdaad is het voorbeeld van Job gegeven als een voorbeeld van het geluk van hen, die verdragen. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt door onze gezegende Heere, wanneer Hij zegt: “maar wie zal volharden tot het einde, die zal zalig worden” (Matth. 10:22). Dus hebben wij volharding nodig. Evenals hij, die in de wedloop loopt, niet zozeer snelheid dan volhardende kracht behoeft, om het tot het einde vol te houden, het nooit op te geven, zolang hij het ene been voor het andere kan brengen; evenals een goed krijgsman nooit moet dulden verslagen te worden; zo is het ook in de Christelijke wedloop: wij moeten het nooit opgeven; wij moeten nooit spreken van bezwijken; wij moeten ons nooit laten overwinnen door de zonde of satan. Als God ons zelfs van Zijn troon schijnt te verstoten, moeten wij blijven pleiten en geen “Nee” tot antwoord aannemen, zoals de weduwe bij de onrechtvaardige rechter. Wat een geduld of volharding hebben wij wel niet nodig om te blijven strijden, ofschoon de strijd tegen ons is; te blijven lopen, ofschoon wij bijna moeten vrezen de wedloop te verliezen; om voorwaarts te blijven gaan, ten koste van alle ontmoedigende omstandigheden! Maar als wij zo de wil van God doen, zoals Hij wil, dat wij die doen zullen, en ons wordt de volharding gegeven, die wij zo nodig hebben, laat ons dan niet vrezen, want wij zullen de belofte ontvangen. “Doch laat ons goeddoende niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien zo wij niet verslappen” (Gal. 6:9). Zo wordt ons ook geboden: “zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere” (1 Kor. 15:58).

Wie heb ik nevens U omhoog,
wat zou mijn hart, wat zou mijn oog
op aarde nevens U toch lusten?

Ps. 73:13

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN