Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

22 Februari

Ik zal des Heeren gramschap dragen, want ik heb tegen Hem gezondigd. Micha 7:9

Het is het zicht op onze zonden tegen God dat ons in staat stelt de toorn van de Heere over ons en onze zonden te dragen. Zolang we bezield zijn met een geest van trots en eigengerechtigheid, mopperen we over de wegen van de Heere als Zijn hand zwaar op ons drukt. Maar als wij werkelijk voelen wat wij rechtvaardig verdienen, dan zal al het gemopper onmiddellijk ophouden. U kunt mopperen en soms in opstand komen tegen het lot dat de Voorzienigheid u oplegt. Maar als u voelt wat u verdient, zult u het zwaarste kruis dat u wordt opgelegd met tranen van berouw besproeien. Wanneer u dus het gewicht van uw zonden voelt, en treurt en zucht omdat u tegen God hebt gezondigd, kunt u soms uw handen in heilige bewondering opheffen over Gods lankmoedige barmhartigheid, dat Hij zo lang geduld met u heeft gehad; dat Hij u niet heeft verpletterd, of uw schuldige ziel naar de hel heeft gezonden. U zult zien dat de zwaarste slagen slechts Vaderlijke kastijdingen waren; dat de roede in liefde gedoopt was, en dat het voor uw welzijn en Zijn eer was dat u gekastijd werd. Wanneer dit besef van verdiende toorn in de ziel komt, volgen zachtmoedigheid en onderwerping, en kan zij met de profeet zeggen: ‘Ik zal des Heeren gramschap dragen, want ik heb tegen Hem gezondigd.’ U zult kunnen zeggen: ‘De roede mag’ een bastaard sparen, Verdwaald in de wereld, zonde en lust; Maar ’t kind niet, dat God zelf wou baren, Daar dit de roede zelfs nog kust.’

Groot en eeuwig Opperwezen,
zeer te vrezen,
straf mij in Uw gramschap niet!
Toon mij toch, dat Uw kastijden
in mijn lijden
niet uit grimmigheid geschiedt.

Ps. 38:1

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN