Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

21 Februari

Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. Galaten 2:10

Veel van Gods heiligen zijn misschien niet zo hoog begunstigd dat zij de taal van Paulus, die van kracht en persoonlijke zekerheid getuigt, op hun lippen kunnen nemen. Zij mogen dan, en soms tegen de hoop in, door een straal van de zon der gerechtigheid, zien dat Gods Zoon hen heeft liefgehad en Zichzelf voor hen heeft overgegeven. Maar de kracht van Paulus’ overtuiging en de volle uitdrukking van zijn vertrouwen stellen zowel hun zekerheid als hun taal zo ver in de schaduw, dat vele ware gelovigen van God belijden dat zij veel tekort komen, zowel in het hart als in het spreken. Maar dit gebrek aan gelukkige zekerheid zoals die in het hart wordt genoten en door de mond wordt uitgesproken – want wanneer God werkt, moeten geweten en mond samengaan – neemt de zaak zelf niet weg. Wolken en duisternis kunnen soms de zon verduisteren, maar de zon aan de hemel verdwijnt niet. Op dezelfde manier kunnen wolken en duisternis de Zon der Gerechtigheid verduisteren, maar zij laten haar niet verdwijnen uit de geestelijke hemel. Hij heeft u nog steeds lief en Hij heeft Zichzelf voor u, die in Zijn naam gelooft, overgegeven. Al kunt u zich niet verheffen tot het geloof van Paulus, of met dezelfde volle zekerheid spreken. De knop heeft dezelfde gemeenschap met de wijnstok als de ranken, hoewel hij niet dezelfde kracht van verbondenheid bezit. De zuigeling is net zo goed een lid van het gezin als de volwassen zoon, maar het heeft niet hetzelfde bewustzijn van zijn verwantschap. De voet is net zo goed een deel van het lichaam als het oog of de hand. Hoewel de voet minder dicht bij het hoofd staat heeft hij dezelfde waarde en nuttigheid.

Opent uwe mond,
eist van Mij vrijmoedig
op Mijn trouwverbond.
Al wat u ontbreekt,
schenk Ik, zo gij ’t smeekt,
mild en overvloedig.

Ps. 81:12

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN