Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

2 September – Door Baca’s Vallei

Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan; en daar zal genezing zijn onder Zijn vleugelen. Maleachi 4:2

O, wat is het een grote genade voor de kerk van Christus, dat de God en Vader van de Heere Jezus haar niet heeft overgegeven, zoals Hij rechtvaardig had kunnen doen, om haar in haar zonden te verderven; maar haar voorzien heeft van een Zaligmaker, en een zeer grote Zaligmaker, en dat Hij van tijd tot tijd elke arme, bij zichzelf veroordeelde zondaar bemoedigt om te hopen op Zijn genade. Dezelfde zaken, beproefde ziel, die het meest uw gemoed beproeven, zijn de eigenlijke zaken, die zulk een Zaligmaker voor u gepast doen zijn. Gij zijt duister, en dit maakt de Zon der gerechtigheid juist gepast om u te verlichten. Gij zijt koud, dit maakt, dat gij behoefte hebt aan de Zon om u te verwarmen. Gij zijt moedeloos terneergeslagen, dit doet u de Zon dierbaar zijn om u te verblijden. Gij zijt dor en onvruchtbaar en treurt, dat gij geen vrucht kunt voortbrengen tot eer van God, en gij behoeft de Zon om u vruchtbaar te maken. Gij zijt bij tijden zeer dodig in uw gewaarwordingen en gij kunt nauwelijks enige neiging in u bespeuren om te bidden, te mediteren of de Schrift te lezen, en gij behoeft de Zon om u te verlevendigen. Zijn dan deze beproevingen en verzoekingen niet noodzakelijk om u te doen verstaan, dat de Heere Jezus is de Zon, Die gij behoeft, dezelfde Zon, Die David nodig had? Psalm 84:11. Welke waarde hechten dezulken aan de Heere Jezus, die wandelen in de vlam van hun vuur en in de spranken, die zij ontstoken hebben? Wat is Jezus voor degenen, die geen moeite der ziel kennen? Welk een waar en ernstig gebed of innige begeerte hebben zij tot en naar Jezus? Welk een vurig verlangen hebben zij naar Zijn verschijning? Welke uitgangen zijn daar naar Zijn bloed en gerechtigheid? O, het zijn de scherpe oefeningen, de menigvuldige beproevingen en krachtige bestrijdingen, die de Heere Jezus waarlijk dierbaar voor de ziel maken.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN