Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

19 Januari – Waarheid

En [gij] zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmakenJohannes 8:32

Telkens weer ontdekken we dat God alles weet voor het gebeurt. Hij heeft steeds opnieuw de gedachten van de mens voorspeld, zoals de profeet voorzegde wat zich zo diep in het hart van Hazaël bevond. Hij leest ons hart. Alles is naakt en open voor de ogen van Degene metWie wij van doen hebben. Hij is tevens almachtig; Zijn naam is Almachtig. Niet alleen wordt alles door Hem gemaakt en bewaard, maar Hij werkt ook alle dingen (Ef. 1:11). En we merken dat Hij machtig is te doden en te genezen. We staan voor Hem als sprinkhanen, als het stof op de weegschaal, als een druppel in een emmer. We ervaren dat Hij God Almachtig is. Maar naarmate het de Heere belieft ons steeds meer van Zijn gezegende waarheid te onthullen, beginnen we een ander aspect van Hem te zien – we gaan inzien dat Hij niet alleen rechtvaardig, heilig, almachtig en alwetend is, maar ook dat Hij de God en Vader van Jezus Christus is, niet slechts de God van oneindige rechtvaardigheid en heiligheid, maar ook van barmhartigheid, mededogen, goedheid en liefde. Als het Hem behaagt iets van Zijn goedheid en barmhartigheid in ons hart te laten komen en ons Zijn goedgunstigheid aan ons kenbaar te maken, bezien we Hem niet slechts als een heilige en rechtvaardige God, maar tevens als een genadige en barmhartige God. We zien dat het plan van de verlossing zijn oorsprong in Zijn liefde vindt, we zien dat Hij Zijn Zoon in de gelijkenis van zondig vlees zendt om voor ons te sterven, en we beginnen in Hem te geloven, te hopen op Zijn barmhartigheid, en Zijn naam vurig lief te hebben met een zuiver hart, want we zien in dat Hij ons uit de muil van de leeuw kan redden. We zijn wellicht in het natuurlijke beproefd en God is daarin aan ons verschenen; zo zien we dat Hij niet alleen een God van genade maar ook van de natuur is. Of als Hij ons steeds weer heeft hersteld, zien we dat Hij een God is die afkeringen geneest, en dat Zijn liefde eeuwigdurend is, en als de Geest ons hoop en liefde geeft, begrijpen we niet alleen wat God in de Heilige Schrift is, maar komen we tot een geestelijk inzicht van de enige ware God.

Lezen: Handelingen 15:1-18

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN