Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

18 Januari – Waarheid

En [gij] zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmakenJohannes 8:32

We kunnen niet overdag of ’s nachts eropuit gaan zonder het werk van God te zien, en als we zien naar wat we in de voorzienigheid zijn, zien we dat diezelfde God onze vrijgevige Beschermer is geweest door ons te overladen met ontelbare gunstbewijzen; maar we kunnen niets anders van de God van hemel en aarde weten—de ware God—dan wat Hij in Zijn heilige Woord laat schitteren, het Woord dat God heeft gegeven om ons enige kennis van Hem te geven. We leren God niet kennen door een visioen of vurige religieuze vervoering, maar door wat in de Heilige Schrift wordt verkondigd. Daarin heeft Hij Zichzelf aan de mensenkinderen bekend gemaakt, maar we hebben goddelijk licht en vertrouwen in onze ziel nodig om de Schrift te geloven, en we hebben dat kinderlijke vertrouwen nodig waarmee we het koninkrijk Gods als een klein kind kunnen ontvangen, zodat, ofschoon alles in de Heilige Schrift staat, we hem tevergeefs lezen, tot het de Heilige Geest behaagt, die de Heilige Schrift heeft geschreven, leven en kracht in onze ziel te brengen. Maar als het de Heilige Geest behaagt leven en kracht in de Heilige Schrift aan te brengen, en onze ziel tot leven te wekken door het Woord der waarheid, dan kunnen we geloven wat God in de Heilige Schrift heeft gezegd, en zo komen we tot het juiste inzicht omtrent de enige ware God. U zult erachter komen dat als u zoekt en onderzoekt, uw kennis van God en uw gevoelens in overeenstemming met GodsWoord zijn, aangezien zij uit de Heilige Schrift zijn gevormd, die met goddelijke kracht in uw geweten is ontsloten.

Lezen: Psalm 19

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN