Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

20 Januari – Waarheid

En [gij] zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmakenJohannes 8:32

Is de uitverkiezing een geopenbaarde waarheid in Gods geïnspireerde Boek? Ontvangen we de Bijbel als een onthulling van de gedachten en wil Gods? Geloven we dat elk deel ervan werd ingegeven door de Heilige Geest? Aanvaarden we het als onze geloofsregel; als de enige maatstaf voor goed en fout; als het enige middel dat God ons heeft gegeven om Hem te leren kennen, ‘den enige waarachtige God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt’? (Joh. 17:3). Als we dit geloven, als we dit belijden, dan moeten we niet, of de leerstelling van de uitverkiezing nu wel of niet overeenstemt met onze natuurlijke opvattingen, of zij nu wel of niet overeenkomt met onze vooropgezette denkbeelden, ons verstandsvermogen gebruiken tegen het gezaghebbende Woord Gods. Als we dit namelijk wel doen, handelen we rechtstreeks tegen onze belijdenis in, en trekken met onze linkerhand omlaag wat we met onze rechter hebben opgebouwd. We zeggen en herroepen; ontkennen wat we beweren en beweren wat we ontkennen; leggen een fundament en struikelen erover; belijden de Bijbel te geloven, en maken hem dan tot doelwit van onze ongelovige pijlen. Dit doen en ongedaan maken is dus niet alleen in strijd met de echte godsdienst, maar ook met het gezonde verstand, en veroordeelt ons niet alleen wegens zonde, maar ook wegens dwaasheid. Als we ons dus christenen noemen en gelovigen van de Bijbel, moeten we niet de vrijheid nemen om de vijandschap en bezwaren van onze vleselijke geest in te zetten tegen leerstellingen die erin worden onthuld, of ze ons nu aanstaan of niet. Als we dit namelijk doen, vechten we niet zozeer tegen de leerstelling zelf, als wel tegen de allerhoogste Majesteit van de hemel, met Wiens gezag bekleed zij tot de mensenkinderen komt.

Lezen: Romeinen 9:1-16

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN