Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

17 Januari – Waarheid

En [gij] zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8:32

‘Wat is waarheid?’ Toen Pilatus die vraag stelde (Joh. 18:38) aan Hem Die de waarheid Zelf was, verwees hij naar de voorafgaande woorden van de Heere: ‘Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem.’ De woorden van de Heere Zelf verschaffen derhalve de enige sleutel tot de vraag en geven een aanwijzing tot het juiste antwoord. Met ‘waarheid’ bedoelde de Heere ongetwijfeld goddelijke waarheid, hemelse waarheid, godsdienstige waarheid – niet natuurlijke, wetenschappelijke of zelfs morele waarheid, ofschoon de laatste erbij zal zijn inbegrepen, maar de speciale waarheid waarvoor Hij uit de hemel was gekomen om haar te leren, onthullen en illustreren met Zijn leven, dood en opstanding. Vraagt u zich nu af wat in deze betekenis waarheid is. Kunt u het in gedachten omschrijven? Hebt u ooit nagedacht over wat waarheid is ? Hebt u een duidelijke voorstelling, die u in een paar woorden kunt uitdrukken, van haar speciale aard, haar onderscheidende kenmerken of haar wezenlijke karakter? Wellicht niet; want slechts weinig mensen denken echt na of onderzoeken zelf onderwerpen, zelfs in deze belangrijke aangelegenheden. Laat mij het dan voor u omschrijven. Naar mijn mening is waarheid, dat wil zeggen goddelijke waarheid, een barmhartige onthulling door God Zelf gegeven van Zijn wezen, van Zijn geest en van Zijn wil. Dit is de kortst en duidelijkst mogelijke definitie die ik kan geven. Maar waar heeft het God behaagd haar te geven? Want Hij heeft haar gegeven opdat wij haar kennen, geloven en ervan genieten. Hij heeft haar in drie heilige bewaarplaatsen gegeven. Hij heeft haar in de eerste plaats in de Persoon van Zijn geliefde Zoon gegeven, Die de waarheid Zelf is (Joh. 14:6). In de tweede plaats heeft Hij haar op de bladzijden van Zijn heilige Woord gegeven, dat ‘het geschrift der waarheid’ (Dan. 10: 21) wordt genoemd. En, ten derde, heeft Hij haar in de harten van Zijn gelovige volk gegeven, die Hij heiligt in Zijn waarheid (v. 17). Dit zijn dus de drie bewaarplaatsen van de goddelijke waarheid, zodat behalve uit de Zoon van God, uit de Heilige Schrift, en uit de harten van Gods volk, geen goddelijke waarheid gekend, geloofd of genoten kan worden.

Lezen: Johannes 8:12-32

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN