Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

16 Januari – Alle Dingen Ten Goede

En wij weten dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Romeinen 8:28

De bezoeking verwondt. Als een christen veel moeilijkheden doormaakt in de geest, het gezin, het lichaam of in omstandigheden; als hem in die moeilijkheden de lieflijke aanwezigheid van de Heere wordt onthouden; als beproeving na beproeving op zijn hoofd neerkomt, zoals golf na golf op de kust, zal dit hem verwonden. Hij heeft niet langer de geestelijke of lichamelijke kracht, de lichte tred, het opgewekte gezicht, de vrolijke stemming die hij eerst had. Hoewel hij er niet helemaal door wordt gebroken, noch erdoor tot totale wanhoop wordt gedreven, toch verwondt het zijn geest. En dit is de bedoeling van God als Hij hem bezoekingen stuurt. Hij wil hem daarmee verwonden. Zijn eigen geliefde Zoon werd door verdriet en moeilijkheden verwond, want Hij was een ‘Man van smarten, en verzocht in krankheid.’Verdriet en Hij waren geen vreemden van elkaar; ze waren heel goede bekenden; en door verdriet werd Hij verwond, om ‘een worm en geen man’ te worden. Dit was ‘de verdrukking des verdrukten’ (Ps. 22: 25). Verdriet heeft Zijn hart gebroken, Hem verwond tot gehoorzaamheid en overgave aan de wil van God. Want ‘hoewel Hij de Zoon was, nochtans heeft Hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden’ (Hebr. 5:8) .Als wij dus met de Zoon van God gemeenschap hebben in Zijn smarten, moeten we dezelfde bezoekingen ondergaan, opdat we enig medeleven met de diepbedroefde Heere krijgen. Zonder dit kunnen we noch met Hem verenigd worden, noch gemeenschap met Hem hebben. We verlangen er wellicht soms naar sterker verenigd te zijn en inniger omgang te hebben met de Heere Jezus Christus, we treuren om onze afstand tot Hem, en de vervreemding van onze genegenheid voor Hem. Maar denken we ooit na over de manier waarop we dichterbij kunnen komen – dat bezoeking het aangewezen pad is? Dat om verenigd te worden en omgang te krijgen met een diepbedroefde Heere, we ook diepbedroefd moeten zijn; dat om een innige verbondenheid met de Man van Smarten te krijgen, we ook smarten moeten beleven? We durven niet, we hoeven niet om bezoeking te bidden. Dat zou een te gewaagd gebed zijn. Maar als we bidden om vereniging met de Heere Jezus Christus, bidden we er indirect toch om.

Lezen: Psalm 119:73-88

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN