Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

16 Maart – Het Gebed Van Salomo

Alle gebed, alle smeking, die van enig mens, of van al Uw volk Israël geschieden zal, als zij erkennen, een ieder zijn plaag en zijn smart, en een ieder zijn handen naar dit huis uitbreiden zal, hoor Gij dan uit de hemel. 2 Kronieken 6:29

Van de zaken in dit hoofdstuk heeft Salomo als type van de Middelaar gesproken. Dat betekent dat ze gepast, heel gepast zijn. Maar voor wie? Niet voor allen, maar voor degenen die ze ervaren, die in hun ziel zijn geoefend; die weten, zoals Salomo het liefdevol zegt dat ‘een ieder zijn plaag en zijn smart’ heeft. Voelt u het? Is dit wat uw ziel ervaart? Zijn deze oefeningen en smarten van ons hart tot God gericht? Wat is het dus een genade dat er een Middelaar als Jezus is; dat er een tempel is waarin de volheid Gods woont; dat de ogen van God van jaar tot jaar op deze tempel zijn gericht, en dat Hij alle gebeden verhoort die in naam van Jezus worden opgezonden, als oog en hart op Hem zijn gericht! Hoe diep, hoe treurig uw zaak ook is, er is toch ruimte voor bemoediging; er is nog steeds reden tot hoop zo lang als Jezus leeft, en het leven Gods in het hart is. De Heere verscheen, zo lezen we, ’s nachts aan Salomo, en zei tot hem: ‘Ik heb uw gebed verhoord. Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren opmerkende op het gebed dezer plaats. Want Ik heb nu dit huis verkoren en geheiligd, opdat Mijn Naam daar zij tot in eeuwigheid en Mijn ogen en Mijn hart zullen daar te allen dage zijn’ (v. 12, 15, 16). Het is omwille van Jezus dat elk gebed wordt verhoord, en dit is de reden voor elk genadig antwoord. De smeekbeden die Salomo aanbiedt zijn voor levende zielen, voor degenen die godzalige gevoelens in hun hart koesteren. Hoe diep dat gevoel is, zal ik niet uitmaken; maar er moet enig leven, enig gevoel in de ziel aanwezig zijn om belang te hebben in dit veelomvattende gebed. God in Zijn barmhartigheid verzekert ons dat wij de zaligheid, schoonheid en geschiktheid ervan mogen aannemen; dat, omdat we een Middelaar aan Gods rechterhand hebben, zo’n grote Hogepriester over het huis van God, we ons bij elke kwestie, in elke toestand, en in elke situatie aangemoedigd voelen onze behoeften en smeekbeden aan God kenbaar te maken. En u kunt er zeker van zijn dat de ziel die dit doet, gehoord zal worden en vroeg of laat antwoord zal krijgen omwille van Christus.

Lezen: 2 Kronieken 7:1-16

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN