Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

14 November – Door Baca’s Vallei

En hebt een goede consciëntie. 1 Petrus  3:16

Wij kunnen dikwijls niet gewaar worden of wij geloof hebben, maar wij kunnen soms onze consciëntie waarnemen. Wij kunnen ons niet altijd in de Heere verblijden, maar wij kunnen ons vergewissen of wij Zijn grote Naam vrezen. Wij kunnen niet altijd triomferen over onze vijanden, maar wij kunnen somtijds wel opmerken of er een schildwacht op de uitkijk staat. Dus zo gij wenst te weten of gij geloof hebt, let dan op het gezelschap van het geloof, wie het geloof vergezelt, en indien gij daarbij een goede consciëntie mist, schrijf dan maar de dood op uw godsdienst. Gooi uw zwaard weg, het is nutteloos; het is van een menselijk maaksel; het zal in stukken breken als gij uw vijand, de koning der verschrikkingen, zult moeten bevechten; de bliksem Gods zal het verbreken. Doch indien de Heere u een goede consciëntie gegeven heeft, een tedere, reine consciëntie, dan zal Hij uw arm sterken om de goede strijd des geloofs te strijden. Menigmaal zult gij dan denken, dat uw zwaard te kort en uw arm te zwak is om de strijd des Heeren te kunnen strijden. Maar indien Hij u een goede consciëntie gegeven heeft, een tedere consciëntie in Zijn vrees, dan heeft Hij het zwaard des geloofs in uw hand gegeven, en zal Hij u eerstdaags klaar bewijzen, dat Hij Zelf u daarmede heeft uitgerust, door u de overwinning te geven over al uw vijanden. O, dat de Heere in onze harten enig zoet getuigenis schenken mocht, dat wij een goede consciëntie hebben, en dan zullen wij deze zoete vertroosting hebben, dat wij ten opzichte van het geloof geen schipbreuk zullen lijden.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN