Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

13 Maart – Door Baca’s Vallei

Doch Hij kent de weg, die bij mij is; Hij beproeve mij; als goud zal ik uitkomen. Job 23:10

Welk een zuiverende uitwerking heeft het doorleven van de beproeving! Welk een afscheiding van de droesem van het erts! Als iemand maar een greintje geloof in zijn ziel heeft, zal de beproeving dit ontdekken; als hij maar een greintje hoop heeft, dan zal de beproeving dit aan het licht brengen; en als hij een greintje liefde bezit, zal de beproeving het doen kennen. Heeft hij enige lijdzaamheid, enige vernedering, enige vreze Gods, enige begeerten om oprecht te zijn en enige vrees om kwaad te doen, enige eerlijkheid en oprechtheid, in één woord, als hij enige levenskracht in zijn ziel heeft, iets van de genade Gods in zijn hart, dan zal de beproeving het openbaar maken, gelijk de hete vlam van de oven het goud in de smeltkroes beproeft door de verbinding met de droesem te verbreken. Gij kunt het nauwelijks weten of gij een gelovige of ongelovige zijt, totdat gij de beproeving ondergaat. Gij kent de natuur van het geloof niet, als een Goddelijke gave en geestelijke genade, tenzij gij door deze vurige beproeving zijt henen gegaan. Gij kent de waardeloosheid van de vleselijke godsdienst niet, de ledigheid van alles, tenzij gij geweest zijt in de oven der beproeving. Wij worden somtijds verzocht om de waarheid der Schrift te betwijfelen, de Godheid van Christus, de kracht der verzoening en vele andere dingen, die ik maar zal voorbijgaan, om niet, zonder dat ik het wil, het zaad van het ongeloof in uw hart te strooien. Nu, wanneer wij aldus geoefend worden, verbrandt de verzoeking als een vuur alles, dat zich grondt in de wijsheid en sterkte van het schepsel; en zij brengt ons tot de beslissing, dat niets dan wat van God in de ziel is, kan leven in het vuur. Zo wij dan in ons hart ontwaren wat in het vuur leeft; dat er een geloof is, dat de verzoeking niet verteren kan; een hoop, die niet kan vernietigd worden; een vreze Gods, die door de verzoeking niet kan overwonnen worden; dan zien wij, dat er iets in ons hart gevonden wordt, dat als het goud is in het midden van de droesem, en wij kunnen in zekere mate Job volgen en zeggen: Hij beproeve mij, als goud zal ik uitkomen.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN