Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

11 November – Door Baca’s Vallei

Maar indien gij door de Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Galaten 5:18

Indien wij door de Geest geleid worden door in Hem te wandelen, en Hij onze Leidsman en Onderwijzer is, indien Hij voortdurend in ons hart werkt en ons de invloeden Zijner genade doet ondervinden en Hij in ons en met ons is, ons in alle waarheid leidt, ons het geloof schenkt en het onderhoudt, en ons doet liefhebben, biddende, teder, waakzaam, nederig, ootmoedig en oprecht doet zijn, indien wij aldus door de Geest geleid worden, dan zijn wij niet onder de wet. Nu, gedurende de tijd, dat er strijd in uw gemoed gaande is, zijt gij dikwijls in uw gewaarwording onder de wet. De vloek der wet klinkt u in de oren, de veroordeling der wet doorvlijmt uw consciëntie. Het kan zijn, dat het vlees in een onbewaakt ogenblik u overheerst, dat gij in enig kwaad verstrikt raakt, en gij glijdt en valt in iets, dat een schuld over uw consciëntie brengt. Nu, de wet dondert, de inwendige veroordeling galmt dit na en de ziel komt in de dienstbaarheid, in twijfel en vrees. Maar indien gij door de Geest geleid wordt en het die gezegende Leidsman behaagt u uit uzelf te leiden en in te leiden in Christus’ bloed en gerechtigheid; indien gij bevindelijk verwaardigd wordt met Zijn gezegende onderwijzingen en zoete invloeden, vergezeld met licht, leven, vrijheid en liefde, dan zwijgt de wet met haar vloek; zij kan u niet meer dreigen met de hel, en niet meer brengen onder de eeuwige vloek Gods. Want door de Geest geleid zijnde, zijt gij verlost van de vloek der wet en gebracht onder de zegen van het Evangelie, van de dienstbaarheid der wet in de vrijheid der waarheid; van haar beschuldigingen in de weldaden van het Evangelie, van de beschuldigingen van een schuldige consciëntie in het getuigenis van een goede consciëntie, die gezuiverd en besprengd is. En om alles in één woord te noemen: gij zijt overgebracht uit de macht der duisternis in het Koninkrijk van Gods beminde Zoon. O, welk een zaligheid, in de Geest te wandelen en door de Geest geleid te worden!

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN