Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

12 November – Door Baca’s Vallei

Hij zal onze ongerechtigheden dempen; Gij zult al hun zonden in de diepte der zee werpen. Micha 7:19

Onderworpen zonde is de grootste zegen naast de vergeven zonde, en waar God de zonde vergeeft, onderwerpt Hij de zonde, want dezelfde genade, die vergeeft, heiligt ook. Dezelfde genade, die do zonden achter Gods rug werpt, zet de voet op de verdorvenheden van de gelovige en belet de ongerechtigheid om over hem heerschap pij te hebben. De Schrift is zeer duidelijk en drukt zich in dit opzicht aldus uit „De zonde zal over u niet heersen”. Waarom? „Omdat gij niet zijt onder de wet — zij geeft aan de zonde haar kracht en sterkte maai onder de genade”, die is in staat haar heerschappij te onderwerpen Ook geloof ik niet, dat enig kind van God ooit met genoegen rusten kan, uitgezonderd dan alleen in de onderwerping zijner zonden, zowel als in de vergeving zijner zonden. De begeerte en hartewens van eenieder, die de zonde kent in haar schuldigheid, vuilheid en kracht, is om zijn ongeloof, wereldsgezindheid, trouweloosheid, hoogmoed, he geerlijkheid, door de genade Gods te onderwerpen. Dat haar hen schappij onttroond, haar autoriteit vernietigd en haar kracht verzwakt en verminderd worde. Dat hij niet zij onder de heerschappij van enige lust, en niet weggevoerd worde door de kracht van enige ver borgen of openbare zonde; maar dat hij moge wandelen in het licht van Gods aangezicht, begerig zijnde om Zijn wil te kennen en te doen. Hoe dierbaar is dan de belofte, hoe zoet de gunst, dat de Hccre beloofd heeft onze ongerechtigheden te onderwerpen door dezelfde Geest, waardoor Hij ze vergeeft. Dat gelijk wij het bloed van Christus ontvangen tot besprenging op onze consciëntie, wij ook de genade van Christus ontvangen tot heiliging en vernieuwing der ziel, om daardoor ook al onze in- en uitwendige vijanden te overwinnen.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN