Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

11 Januari – Door Baca’s Vallei

Geroepen en bewaard in Jezus Christus. Judas 1

Wat een barmhartigheid is het voor Gods volk, dat zij vóór zij in de tijd met Christus verenigd zijn; vóór zij bevindelijk in Hem zijn ingeënt, zij vóór de grondlegging der wereld eeuwig en onafscheidelijk met Hem verenigd waren. Het is door deze eeuwige vereniging, dat zij in de tijd een bestaan ontvangen. Het is krachtens deze vereniging, dat zij in de wereld komen op zulk een tijd, op zulk een plaats, van zulke ouders, onder zulke omstandigheden, als God heeft bepaald. Het is uit kracht van deze eeuwige vereniging, dat de omstandigheden van hun levensloop zijn beschikt. Uit kracht van deze eeuwige vereniging worden zij in Christus Jezus bewaard aleer zij geroepen worden. Zij kunnen niet sterven, voordat God de daadwerkelijke vereniging met Christus heeft bewerkstelligd. Welke ziekten zij ook mogen doormaken, aan welke rampen zij ook mogen blootgesteld worden, welke gevaren zij ook te land of ter zee mogen ontmoeten, zij zullen noch kunnen sterven, tot God Zijn voornemen, hen te brengen tot de dadelijke vereniging met de Zoon Zijner liefde, heeft ten uitvoer gebracht. Zo waakt deze eeuwige vereniging over iedere omstandigheid van hun geboorte, hun kindsheid, hun middelbare leeftijd, totdat de bestemde tijd en plaats er is, wanneer de God aller genade, overeenkomstig Zijn eeuwige beschikking, het behaagt hun ziel het leven te schenken en hen dus bevindelijk te verenigen met de Heere des levens en der heerlijkheid.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN