Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

8 Maart – Door Baca’s Vallei

Heere, wees ons genadig, wij hebben op U gewacht; wees hun arm alle morgen, daartoe onze behoudenis ten tijde der benauwdheid. Jesaja 33:2

Israël heeft tijden van smart en moeite moeten doormaken. Droeve tijdelijke omstandigheden, diepe geestelijke wederwaardigheden zijn het toegewezen deel van velen, zo niet van de meesten van het volk van God. Doch wanneer zij de Heere hebben leren kennen als een Uithelper en als de enige Redder, Die ondersteunen kan in moeilijke wegen en ook daaruit verlossen kan, dan is er bij hen een diep in- gegrifde overtuiging in het hart, dat Hij een Verlosser is in tijd van nood. Het is de bedoeling Gods ons uit te drijven uit alle toevlucht der leugenen, opdat wij mogen geloven in de Heere Jezus tot be- houding der ziel. Dat wij het ervaren mogen, dat Hij in staat is uit de diepste nood te verlossen allen, Die door Hem tot God gaan. Ook daarom, dat wij mogen leren kennen wat de zaligheid is en deze voor onszelf mogen kennen als een Goddelijke en zekere waarheid. Ofschoon Hij nu altijd een Redder of Verlosser is, toch openbaart Hij Zich als zodanig niet als wij ons kunnen vinden in de wereldse rust, vleselijke voorspoed en in tijden van zorgeloosheid. Maar Hij openbaart Zich in tijden van droefheid en ongelegenheid, als niemand ons enig goed kan toebrengen of ons een genezende hand kan opleggen, dan de Heere alleen. Om dan tot Hem, als de gezegende Majesteit, uit te gaan en Hem daar te vinden, en alsdan gewaar te worden, dat Hij kan en in waarheid in deze omstandigheden ondersteunt en daadwerkelijk er uit redt. En dit is het, wat Hem zo overdierbaar maakt voor een gelovig hart. En merkt hier op de uitdrukking: „Ten dage der benauwdheid”, en hoe dit insluit niet alleen elke benauwdheid, die ons tijdelijk of geestelijk kan overkomen, maar dat het klaar te kennen geeft, dat er geen tijd of omstandigheid zich kan voordoen, of de Heere kan en wil er ons uit verlossen. Hoe zoet stemt dit overeen met deze dierbare woorden en die zoete belofte: Roep Mij aan in de dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen en gij zult Mij eren.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN