Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

11 December – Door Baca’s Vallei

Maar ik heb alzo niet gedaan om der vreze Gods wil. Nehemia 5:15

Wij kunnen God nooit genoeg danken voor Zijn wederhoudende genade, want wat zouden wij zonder deze geweest zijn? Welk een onuitsprekelijke genade is het dan, dat gij niet kunt zijn wat gij graag zou willen zijn; dat gij niet handelen kunt, zoals gij zou willen handelen; noch spreken kunt zoals gij zou willen spreken; noch ook dingen doen kunt, die gij doen zou. Omdat er in u, die de Heere vreest, een geestelijk beginsel ligt, dat u terughoudt van de wegen der zonde en des doods, waarin het vlees wandelen wil. Zie hoe deze geest der genade en Goddelijke vrees Jozef bewaarde in de ure der verzoeking! Hoe David daardoor bewaard werd toen hij Saul in zijn macht had als hij sliep in de spelonk. Hoe de Geest der genade Nehemia bewaarde in de vreze Gods van af te persen en te verdrukken. En ook, naar uit duizenden voorbeelden kan worden aangetoond, heeft het de voeten der heiligen bewaard en weerhouden van dingen te doen, die hun achting zouden hebben weggenomen, hun naam bezwalkt, of waardoor Gods zaak zou zijn gelasterd, terwijl het de grootste smart en benauwdheid in hun eigen consciëntie zou hebben teweeggebracht.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN