Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

10 Mei – Die Overwint

Die overwint. Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is. Openbaring 2:17

De schapen van de Heere zullen eerst hevige honger moeten ervaren om het manna te leren waarderen, want ‘een verzadigde ziel vertreedt het honigzeem’ (Spr. 27:7). Sterker nog, over het algemeen is een pijnlijke ervaring noodzakelijk om die eetlust op te wekken. Kijk eens naar de arbeider. Wat heeft hij toch een eetlust! Wat geniet hij van zijn eten, hoe eenvoudig het ook is! Waardoor heeft hij zo’n eetlust? Welnu, door zijn harde werken. Net zo is het met de geestelijke werkers, want die zijn er in het koninkrijk Gods. ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt’; ‘Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven’ (Joh. 6: 27); ‘In alle smartelijke arbeid is overschot’ (Spr. 14: 23). Te werken onder een zondelast, tegenover krachtige verzoekingen, een lichaam van zonde en dood, en een hele horde begeerten en verdorvenheden, zal iemand doen smachten naar een betere gerechtigheid dan die van hemzelf. We roepen zelden om het levende brood tot we bijna zijn verhongerd. Dan, wanneer niets anders dan Jezus genoeg zal zijn, treedt God naar voren met dit Woord: ‘Ik zal u spijzen.’ Soms zal het een belofte zijn; soms een glimp van Jezus; soms een zoete verzekering van het deel aan Zijn bloed en rechtvaardigheid; soms een glimlach; soms een teug van Zijn barmhartigheid, goedheid en liefde. Als er een evangeliewaarheid aan het hart wordt toegepast; als het geloof haar omhelst, de hoop zich erin verankert en de liefde ernaar uitgaat, wordt de ziel goddelijk gespijzigd. De honger wordt merkbaar gestild: het Woord van God smaakt zoet; Jezus wordt in het hart ontvangen; en zoals het schaap ligt te herkauwen, overdenkt en overpeinst de ziel de waarheid Gods, en geniet er telkens opnieuw van. Wees nooit tevreden met alleen de letter van de waarheid. Zoek in uw persoonlijke en zalige ervaring de verklaring van Jezus vervuld te krijgen: ‘De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven’ (Joh. 6:63.).

Lezen: Amos 8

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN