Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

9 Mei – Die Overwint

Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is. Openbaring 2:17

De Heere Jezus Christus Zelf vertelt ons dat Hij ‘het ware brood is, dat uit de hemel kwam’ (Joh. 6:32) en dat het manna Zijn vlees vertegenwoordigde dat Hij gaf voor het leven van de uitverkoren wereld. Welnu, als we dienstbaar zijn aan de zonde, als onze begeerten en harstochten over ons zegevieren, als er een zwaar schuldgevoel op het geweten drukt, als er weinig meer wordt ondervonden dan duisternis en verwarring – dan kunnen we ons niet voeden met het vlees van Jezus, niet proeven hoe zoet en dierbaar Hij is. Hem niet in de armen van het geloof sluiten, niet genieten van kortstondige blikken op Zijn weergaloze schoonheid. Maar, aan de andere kant, als het de Heere belieft kracht aan de ziel te geven om te overwinnen door ‘het bloed van het Lam en het Woord van Zijn getuigenis’, dan worden Zijn vlees en bloed zoet voor degene die zo zal zegevieren. Wanneer hecht ik waarde aan een onthulling in mijn hart van de verlossing door de Heere Jezus Christus? Als ik sterk ben? Als ik wijs ben? Als ik heilig ben? Als ik rechtvaardig ben? Deze zaken houden mij ver bij Jezus vandaan. Maar als ik gebukt ga onder schuld, verscheurd ben door verleidingen, beproefd en verontrust word door vele twijfels en angsten – dan, als het de Heere belieft mij naar Zijn voetbank te trekken; dan, als Hij openbaart wat Hij heeft gedaan en geleden aan het kruis; dan, als Hij het geloof in mijn ziel opwekt om naar Hem op te zien, Zijn Naam te geloven, en Hem te ontvangen als de gekruisigde Zoon van God – dan voedt men zich met manna; Zij n vlees wordt spij s en Zij n bloed wordt drank. Maar dit blijft voor alle ogen verborgen behalve voor degenen die door de Geest zijn gezalfd om het te zien, en verborgen voor alle harten behalve degenen die zijn voorbereid om het te ontvangen en zich ermee te voeden.

Lezen: Johannes 6:40-59

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN