Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

10 Augustus – Genees Mij

Genees mij, Heere! zo zal ik genezen worden; behoud mij, zo zal ik behouden worden, want Gij zijt mijn lof. Jeremia 17:14

Er is een ziekte waaraan we helaas lijden, en dat is de ziekte van een verstokt hart: een hart dat niet wil smelten, een hart dat over alle lijden van de Heere Jezus Christus kan lezen en toch geen wroeging, geen traan, geen vroom verdriet voelt en van binnen niet zacht wordt. O, die ziekte van een verstokt hart! Gods kinderen willen merken dat hun hart zacht wordt gemaakt, dat hun ziel wordt besprenkeld, dat hun geest versmelt, wordt verslagen en opgelost in tranen van berouw. Maar vanwege deze vreselijke ziekte van een verstokt hart kunnen ze deze aangename gevoelens niet opwekken in hun ziel. Ze roepen daarom uit: ‘Heere, haal dit verstokte hart weg; Heere, maak mijn ziel zacht. Als ik kom luisteren naar Uw Woord, als ik over Uw lijden lees, doet U toch mijn hart smelten, neemt U toch dit hart van steen weg, geeft U mij toch een hart van vlees.’ Dit zeggen in wezen de woorden van de tekst: ‘Genees mij, Heere! zo zal ik genezen worden.’

We lijden ook aan een andere vreselijke ziekte, namelijk die van ongeloof. We zijn zo aangetast door die vreselijke kwaal van ongeloof dat we niet het minste geloof in onze ziel kunnen opwekken; we kunnen geen belofte geloven, hoe heerlijk of gepast ook; we kunnen ons deel aan Christus niet geloven dan voor zover onze ogen het kunnen zien; we kunnen niet geloven dat ‘ alle dingen mede ten goede werken ’ voor ons; we kunnen niet in de Heere Jezus Christus geloven, noch vertrouwen in Zijn bloed en liefde. Als we dit nu voelen en de Heere vragen dit weg te nemen en onze ziel met geloof te zegenen, dan is dit eigenlijk hetzelfde als wat het gebed zegt: ‘Genees mij, Heere! zo zal ik genezen worden.’ En als het de Heere belieft ons vertrouwen te geven om Zijn Woord te geloven, tot Hem te komen, op Hem te steunen, Zijn barmhartigheid te vertrouwen, en te rusten in Zijn liefde – dan is dat de vervulling van het gebed; de Heere verhoort het om de ziekte van ongeloof te genezen.

Lezen: Ezechiel 36:22-38

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN