Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

9 Augustus – Genees Mij

Genees mij, HEERE! zo zal ik genezen worden; behoud mij, zo zal ik behouden worden, want Gij zijt mijn lof. Jeremia 17:14

Er is de kennis van de ernstige en verontrustende kwaal van de zonde; en deze ligt aan alles ten grondslag. Ten grondslag aan elke zucht, elke uitroep, elk gebed, elk gekerm ligt een innerlijke en aan den lijve ondervonden bekendmaking met de ernstige en verontrustende ziekte van de zonde. Als iemand derhalve niet vanbinnen zelf de ellendige ziekte voelt, waarmee hij is besmet van zijn hoofdschedel tot zijn voetzool toe, durf ik te beweren dat er nooit een geestelijk kreunen, uitroepen of zuchten uit zijn hart tevoorschijn komt. Laten we eens kijken naar de verschillende kwalen waarmee Gods kinderen zich besmet weten. Er is de ziekte van blindheid. Dit is wat de mens van nature niet aanvoelt. Toen de Heere de Farizeeërs hun toestand en gesteldheid uitlegde, stonden zij er toen voor open?

Dit was hun antwoord: ‘Wij zien’; daarom zei de Heere: ‘Uw zonde blijft.’ Ze waren niet bekend met de vreselijke ziekte blindheid; ze dachten dat ze zagen; ze waren er geheel van overtuigd dat ze alles wisten wat ze moesten weten. Maar Gods kinderen wordt geleerd te beseffen hoe blind ze zijn, en helemaal niet in staat iets te zien behalve als het de Heere belieft hun ogen met Zijn goddelijke ogenzalf te zalven. Dus kunnen ze niet zien wat of waar ze zijn, noch zien ze de betekenis van enig stuk van Gods waarheid, noch de heerlijkheid en schoonheid van Jezus; ze kunnen Zijn heerlijke Persoon, verzoenende bloed, rechtvaardigende rechtvaardigheid, sterfelijke liefde, zoete geschiktheid niet zien, noch de dierbaarheid van al Zijn verbondskenmerken en goddelijke ambten, terwijl ze zich gebukt onder de ziekte blindheid, voortslepen.

Lezen: Lukas 18:35-43

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN