Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

11 Augustus – Genees Mij

Genees mij, Heere! zo zal ik genezen worden; behoud mij, zo zal ik behouden worden, want Gij zijt mijn lof. Jeremia 17:14

We lijden van nature aan de afschuwelijke ziekte van doofheid. We zijn doof voor alle vermaningen van Gods Woord, doof voor al Zijn dreigingen en straffen, doof voor al Zijn aangename beloften: nog niet alle preken ter wereld kunnen op zichzelf onze doofheid genezen. Maar het is de taak van de Heere om de dove oren te openen, en als we beginnen te merken hoe doof we zijn, en het betreuren dat we Gods waarheid niet met leven en gevoel kunnen horen, dan verwekt dit een uitroep in ons hart naar God of Hij Zijn kostbare Woord met goddelijke kracht wil zegenen en aan onze ziel wil toepassen. Komt u niet soms naar de kerk met die afschuwelijke ziekte van doofheid? U kunt op elke dag des Heeren komen, en toch gaat, door deze doofheid, wat u hoort niet gepaard met kracht. U hoort niet tot volle tevredenheid van uw ziel: het hart en de geest smelten niet, worden niet zachter onder het woord. Het lijkt alsof er, ofschoon u met uw uitwendige oor luisterde, een ander oor ontbrak — het oor van uw hart. En tot het de Heere belieft dat oor te openen, is alles wat u met uw uitwendige oor hoort vruchteloos. Als we nu beginnen uit te roepen tot de Heere of Hij Zijn Woord aan ons hart wil toepassen, Zijn kostbare waarheid in onze ziel wil brengen, en als regen op onze geest wil doen vallen – dan is dat in feite de uitroep tot de Heere om deze ziekte doofheid te genezen.

Lezen: Markus 7:31-37

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN