Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

12 December – Gerechtigheden En Sterkte

Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte; tot Hem zal men komen. Jesaja 45:24

Wie zijn de mensen die tot Hem komen? Zijn zij niet kinderen van het zaad van Israël, herboren mannen en vrouwen; verlosten van de Heere, in wie nieuw leven werd ingeblazen door de Heilige Geest, en die zijn levend gemaakt tot God, door Zijn bijzondere onderricht in het geweten? Deze mensen behoren tot het zaad van Israël, Gods eigen gezegende, verloste, herboren kinderen. Welnu, de Heere verklaart plechtig en beslist: ‘tot Hem’, dat wil zeggen de Heere Jezus Christus, ‘zal men komen.’ Het is niet aan de mens zelf. Het is Gods plechtige besluit, Zijn eeuwige verklaring, dat het gehele zaad van Israël in de Heere gerechtvaardigd zal worden, en zich in Hem zal beroemen (Jer. 4:2). God verklaart tevens plechtig en onveranderlijk ‘tot Hem zal men komen.’ De mens bepaalt het dus niet; het is geheel en uitsluitend de oppermachtige vastbeslotenheid van God Zelf. Hoe brengt Hij dit tot stand? Door middel van een bijzonder genadewerk in het hart. Hoe komen deze mensen? Onder leiding van de gezegende Geest van God, Die hun ziel onderwijst en aantrekt. Hoe vindt de gezegende Geest hen? Vindt Hij hen bereid te komen, bereid alles wat mensen van nature liefhebben en waaraan zij gehecht zijn te laten varen? Nee! Het bijzondere werk van God Zelf in het hart en het geweten moet deze plechtige verklaring doen uitkomen: ‘tot Hem zal men komen.’ Hij brengt dit teweeg door ons duidelijk te laten zien dat we in onszelf verloren zijn. Pas als iemand zich in zichzelf verdwaald en verloren voelt, zal hij ooit tot Jezus komen: want Hij is de Verlosser van de verlorenen. Pas als we ons verloren voelen, is Hij voor ons de Verlosser. Als we ons verloren voelen, verward door Gods wet, al onze gerechtigheid blootgelegd als zijnde vuile vodden, geen manier zien om te ontkomen aan de meest verschrikkelijke plaats; en het belieft de Heere de Heere Jezus Christus, Zijn verzoenende bloed, Zijn volmaakte gehoorzaamheid, Zijn rechtvaardigende rechtvaardigheid en stervende liefde voor ons toegankelijk te maken, en dit alles met enige zoetheid en kracht op de ziel te leggen, dan komen we.

Lezen: Johannes 6:22-40

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN