Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

17 Augustus – Genees Mij

Genees mij, HEERE! zo zal ik genezen worden; behoud mij, zo zal ik behouden worden, want Gij zijt mijn lof. Jeremia 17:14

Ik kan een beroep doen op uw geweten, u die er een hebt (want er zijn maar heel weinigen die een geweten hebben, er zijn maar heel weinigen echt geoefend in goddelijke dingen, er zijn maar heel weinigen die de Heere werkelijk onderwijst door middel van Zijn geheiligde Geest, die hen tot diep inzicht in goddelijke zaken leidt). Ik zeg, u die een geweten hebt, wiens ziel in leven wordt gehouden door dagelijkse oefeningen, die het kwaad in uw hart kent dat voortdurend opwelt en opspringt; u die niet wordt misleid door de naam te hebben dat u leeft, of door een nietszeggende godsdienstige belijdenis; ik zeg, u wiens ziel zo wordt geoefend, weet dat ‘u in al deze dingen leeft, en dat in al deze dingen het leven van uw geest is.’ Neem al uw oefeningen, uw bezoekingen, uw verdriet, uw verwarringen en de werkzaamheid van God door middel van die dingen weg, waar blijft dan uw godsdienst? Hij heeft zichzelf vleugels gegeven en is weggevlogen. Maar laat uw geest goed geoefend worden in de dingen Gods; laat bezoeking plaatsvinden; laat de banden van deze wereld doorgesneden worden; laat verzoekingen met overweldigend gewicht komen; laat de verdorvenheden van uw gevallen natuur opborrelen; laat uw ziel wegzakken in moeilijkheden; laat de eeuwigheid opengaan voor uw ogen; laat de dood in zicht komen; en laat uw ziel sterk geoefend worden in goddelijke werkelijkheden; dan kan ik u beloven: u wilt datgene wat God u alleen kan geven; en in de stille nachtelijke uren zult u naar God uitroepen om op u neer te zien, u te bezoeken en te zegenen, woorden van barmhartigheid tot u te spreken, Zijn liefde in uw hart uit te storten, en uw verwarde ziel te troosten en gerust te stellen.

Lezen: Jesaja 38:9-22

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN