Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

8 September – Leren Wat Nut Is

Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israels; Ik ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op de weg die gij gaan moet. Jesaja 48:17

Vergelijk wat u hoort met de kenmerken die in Gods Woord zijn gegeven. Dit is wat u zou moeten doen, u moet zich afvragen: Is het mij van nut? Welk gevoel, welke indrukken laat het op mijn geest achter ? Als ik uit de kerk kom, meng ik mij dan in het eerste het beste vleselijke gesprek dat ik op mijn pad tegenkom? Ga ik naar huis en ben ik even vleselijk en werelds als ik voordien was? Of is er een ernstige, geestelijke indruk op mijn hart nagelaten? Leidt het me tot gebed? Maakt het Gods Woord zoet? Ga ik naar huis en houd ik me de rest van de dag min of meer bezig met goddelijke zaken? Voel ik dat mijn hart meer van de aarde naar de hemel toe wordt getrokken? Zie ik steeds meer van mijn eigen zondigheid en ellende, en meer van de schoonheid, zaligheid en geschiktheid van de Heere Jezus Christus? Voel ik een vaste, blijvende en geestelijke indruk op mijn ziel nagelaten, zodat de dingen Gods zwaar en krachtig op mijn geest rusten? Als ik wakker lig in bed op de avond van de dag des Heeren, worden mijn gedachten meer tot de Heere aangetrokken dan voorheen? Als ik op maandag aan het werk ben, draag ik dan nog steeds bij me wat ik op de dag des Heeren heb gehoord? Zondert het me af van de mensen met wie ik moet werken, en het werk dat ik moet doen? En hef ik af en toe gedurende de dag mijn hart op naar God, en vraag ik Hem mijn ziel te bezoeken en te zegenen? Kan ik die dingen terugvoeren op wat ik op de dag des Heeren heb gehoord, en merken dat wat ik heb gehoord, echt van nut is geweest voor mijn ziel? Welnu, zo moeten we preken en dienstknechten beoordelen: of ze ons van nut zijn geweest: hierdoor weten we wat God ons heeft geleerd.

Lezen: Spreuken 4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN