Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

7 December

De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, dezelfde volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden. 1 Petrus 5:10

Indien „de God van alle genade” u inderdaad „geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid”, — indien Hij waarlijk met zijn gezegende vinger uw hart heeft aangeraakt, — weet het wel, dat gij van begin tot het einde in een pad van lijden wandelen zult; want het gehele pad is meer of min een pad van moeilijkheden. En terwijl gij dan op dat pad gaat en te lijden hebt van de zonden, de Satan, de wereld en de boosheid van uw eigen hart, is het slechts om u meer te leiden tot „de God van alle genade”; is het slechts opdat God, te zijner tijd, „u volmake, bevestige, versterke en fondere”. En wanneer uw ziel door al deze beproevingen is heengegaan, zult gij Gods hand in alles zien, Hem voor alles danken en bemerken, hoe goed het voor u was bezocht te zijn geweest en dit moeilijke pad te hebben betreden; opdat gij, met Christus Jezus geleden hebbende, met Hem zitten moogt in zijn eeuwige heerlijkheid.

Bij U, Heer, is de levensbron:
uw licht doet klaarder dan de zon
ons ’t heuglijk licht aanschouwen.
Wees die U kennen mild en goed
en toon d’ oprechten van gemoed
uw recht, waar z’ op vertrouwen.
Dat mij nooit trotse voet vertrapp’,
noch boze hand in ballingschap
ellendig om doe zwerven!
Daar zijn de werkers van het kwaad
gevallen in een jammerstaat,
waarin zij hulp’loos sterven.

Ps. 36:3

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN